شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳

با گناهان خود آقا امام زمان را نگریانیم

نوشته شده توسط حمید فرجی در 19:57 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۷ شهریور۱۳۹۳

انواع کافردرفقه اسلامی

پرسش: انواع کافر کدام است؟
پاسخ اجمالی:کافر را به صورت عام به دو دسته فقهی و کلامی می‌توان تقسیم کرد که هر یک اقسامی دارند. کافر فقهی، شامل کافر اصلی، اهل کتاب و مرتد است. اهل کتاب نیز یا حربی است یا غیر حربی. اهل کتاب غیر حربی، یا ذمی است یا غیر ذمی. کافر کلامی نیز به کافر توحیدی و کافر غیر توحیدی تقسیم می‌شود.
پاسخ تفصیلی: در اینجا، انواع کافر را به تفصیل شرح می‌دهیم؛


کافر در فقه عبارت است از:کسی که به خدا یا پیغمبر و یا یکی از ضروریات دین ، اعتقاد نداشته باشد. [۱] [۲] [۳] البته در تعیین مصادیق کافر، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. [۴] کافر فقهی بنابر موضوع فقهی‌ای که در آن بحث می‌شود، تقسیمات گوناگونی دارد.

← اهل کتاب
منظور از اهل کتاب، نصاری و یهود و مجوس -البته بنابر نظری- است و غیر آن‌ها؛ مانند هندو و.... کافر اهل کتاب اقسامی دارد؛ زیرا اهل کتاب یا حربی است یا غیر حربی؛ اهل کتاب غیر حربی نیز یا ذمی است یا غیر ذمی.
الف) کافر اهل کتاب حربی، اهل کتابی که معاند اسلام است و شرایط ذمه را نمی‌پذیرد.
ب) کافر اهل کتاب ذمی؛ اهل کتابی است که شرایط ذمه را پذیرفته است و در کنف حمایت مسلمین زندگی می‌کند. (کافر ذمی در اصطلاح، کسی است که به بذل جزیه و التزام به احکام مسلمانان راضی شده و هرگونه اظهار کفر و یا ضرر به مسلمانان را ترک کرده است. برای اطلاع بیشتر به « الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة » ذیل بحث جهاد مراجعه فرمایید.)

← مرتد
مرتد یعنی کسی که بعد از برگزیدن اسلام، از آن خارج شده است.

← کافر اصلی
شخص بالغی که از پدر و مادر کافر، متولد شده است و با اراده خود، کفر( انکار وجود خدا) را برگزیده است.

← کافر تبعی
فرزند کافر قبل از سن بلوغ که در حکم کافر است و به آن کافر تبعی می‌گویند.

کافر در اصطلاح کلام[ویرایش]در علم کلام هم کافر عبارت است از: کسی که توحید یا یکی از لوازم آن را قبول ندارد، اگرچه در لفظ، شهادتین را بگوید و به ضروریات دین عمل نماید. به عبارت دیگر، کافر کلامی و کافر فقهی، عموم و خصوص مطلق‌ اند؛ یعنی هر کافر فقهی، کافر کلامی نیز هست، ولی ممکن است فردی کافری کلامی باشد، ولی کافر فقهی نباشد. (البته این مسئله اختلافی است. برخی از متکلمان که فقیه نیز هستند کافر کلامی را همانند کافر فقهی تعریف می‌کنند، ولی برخی دیگر هر گونه کاستی در ایمان به توحید و لوازم آن را درجه‌ای از کفر تلقی کرده‌اند، اگرچه حکم فقهی‌ای بر آن بار نکنند.)
کافر کلامی نیز بنابر اعتقادی که به آن، کفر دارد، به کافر توحیدی و غیر توحیدی تقسیم می‌شود.

← کافر غیر توحیدی
یعنی کسی که یکی از لوازم توحید را قبول ندارد. مثلا قائل به عدل الهی نیست، یا منکر معاد است و یا یکی از ضروریات دین را قبول ندارد.

← کافر توحیدی
کافر توحیدی نیز با توجه به رتبه‌ای که به آن کافر است، به کافر توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، استعانی، تشریعی، عبادی و حبی تقسیم می‌شود.
۱) کافر توحید ذاتی: منظور از کافر توحید ذاتی، همان مشرک است که برای خداوند، شریکی قرار داده و خدا را واحد احد نمی‌داند.
۲) کافر توحید صفاتی: یعنی کافری که صفت یا صفاتی را عین ذات حضرتش نمی‌داند و در اصطلاح، قائل به قدماء سبعه است.
۳) کافر توحید افعالی: کسی است که همه عالم و افعال و حوادث را معلول خداوند نمی‌داند. چه برخی از آن‌ها را منسوب به خدا نداند و چه هیچ‌کدام را.
۴) کافر توحید استعانی: کسی است که به غیر خداوند در انجام عملی و یا برآورده شدن حاجتی تمسک بجوید.
۵)کافر توحید تشریعی: یعنی کسی که به حکم غیر خدا در موردی از امور زندگی راضی شود.
۶) کافر توحید عبادی: یعنی کسی که غیر خدا را بپرستد و یا مستحق عبادت بشمارد.
۷) کافر توحید حبی: یعنی کسی که کل کمال و جمال را از خدا نداند و به هر کمالی غیر او دل ببندد.
پانویس[ویرایش]


 

۱. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة(المحشّٰی- کلانتر)، عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، کتابفروشی داوری، قم.
۲. العروة الوثقی فیما تعم به البلوی(المحشّٰی)، طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، دفتر انتشارات اسلامی، قم‌. ج ‌۱، ص ۱۴۳‌.    
۳. کتاب الطهارة‌، اراکی، محمد علی‌، مؤسسه در راه حق‌، قم، ج ‌۱، ص ۴۹۶‌.
۴. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، نجفی، محمد حسن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ج ‌۶، ص ۶۲

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa23194         

 

نوشته شده توسط حمید فرجی در 0:11 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۷ شهریور۱۳۹۳

كافر حربي يعني چه ؟نام كشورهاي كه كافر حربي محسوب مي شوند،

كافر حربي يعني چه ؟نام كشورهاي كه كافر حربي محسوب مي شوند، را نام ببريد؟

حرب به معناي جنگ و حربي به معناي کسي است که در حال جنگ مي‏باشد.

1- کافر حربي، کسي است که با مسلمانان در حال جنگ است و يا اعلان جنگ نموده است. به عبارت ديگر : كفار و غيرمسلمانان داراي چند دسته اند ؛

      الف)اگر بر كافراني دين حق و اسلام عرضه شده باشد و از سر عناد و لجاجت حق را رد كرده و نپذيرفته باشند در اين صورت عده اي از آنها ممكن است كافر حربي باشند كه با اسلام و مسلمانان مي جنگند و با زبان، قلم و يا با سلاح خود به مقابله بر مي خيزند

     ب)يا اينكه كافر حربي نيستند و در مقابل اسلام و مسلمانان اقدامي نمي کنند، بلكه ممكن است معاند و لجوج باشند. حق بر آنها عرضه شود و از پذيرش آن ابا ورزند.

     ج) عده اي از كفار و غيرمسلمانان هم آنهايي هستند كه حق هنوز بر آنها عرضه نشده و اگر در جهل كفر باقي مانده اند، از سر عناد و لجاجت نيست، بلكه از سر جهل و بي خبري است.

     بر اين اساس عنوان کافر حربي يا محارب به گروهها يا کشورهايي نظير اسرائيل و... اطلاق مي شود که در حال حاضر با مسلمانان در جنگند و از هيچ گونه کارشکني بر عليه مسلمانان و جهان اسلام خودداري نمي کنند . و با مسلمانان تعهد و پيماني نبسته باشند.
جهت مطالعه بيشتر ر.ک :
1 . ترمينولوژي در حقوق، جعفري لنگرودي، تهران : گنج دانش، 1378، ج 4، ص 647 .
2 . همزيستي مسالمت آميز در اسلام و حقوق بين الملل ، محمد مهدي کريمي نيا ، قم : موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) .

                                                                  http://siasi.porsemani.ir/node/1360                    
نوشته شده توسط حمید فرجی در 0:5 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۸ تیر۱۳۹۳

راه شناخت دقیق اشخاص صالح ازاشخاص گمراه

      منبع: www.simadownload.com

حدیثی بی نظیرازامام رضا(ع):

امام رضا(ع) در کلامی شریف و البته طولانی از امام سجاد‌(ع) نقل می‌فرمایند:

اگر دیدید کسی اهل نماز و روزه است، گناه نمی‌کند و کارهای خوب هم انجام می‌دهد، عجله نکن، گولش را

1- نخور، ممکن است عُرضۀ گناه کردن نداشته باشد.

2- بعد می‌فرماید: اگر کسی عرضۀ گناه کردن داشت، اما گناه نمی‌کرد، آرام باش، فریب نخور، ممکن است گناهی را ترک می‌کند، اما مرتکب گناه دیگری می‌شود. زیرا شهوات مردم مختلف است؛ یکی شهوت مال دارد، اما شهوت جنسی ندارد، یکی شهوت جنسی دارد، اما حرام نمی‌خورد.

3- سپس می‌فرماید: اگر کسی هیچ گناهی نکرد، عجله نکن، گولش را نخور، ممکن است عقل درست و حسابی نداشته باشد.

4- بعد می‌فرماید: اگر کسی عقل درست و حسابی هم داشت، فریب نخور، ببین آیا هوای نفسش مسلط بر عقلش است، یا عقلش مسلط بر هوای نفس است؟

حضرت در انتهای بحث مثال می‌زند و می‌فرماید: مانند کسی که حبّ‌مقام دارد، یک دفعه‌ با یک هوس و هوای حبّ‌مقام، کلّ مراتب ایمانی قبلش را نابود می‌کند.

حدیث عجیبی است. امام علیه‌السّلام در ادامه می‌فرماید وقتی به چنین آدمی می‌گویی: «إتَّقِ الله»؛ از خدا بترس، ناراحت می‌شود. «اَخَذَتهُ العِزَّة»؛ به غرورش برمی‌خورد، می‌گوید «به من می‌گویی با تقوا باشم؟ تا حالا کسی از من گناه ندیده.»

بعد امام(ع) می‌فرماید: اینها دیگر آدم هم نمی‌شوند و دچار لعن خداوند می‌شوند.( وسائل الشیعه، ج 8، ص 317)

نوشته شده توسط حمید فرجی در 22:46 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۲۶ آبان۱۳۹۰

آب زمزم معجزه الهی

آب زمزم معجزه الهی  

                      

 این آب هرگز گندیده نمی شود و مزه، رنگ و بوی آن در هیچ شرایطی تغییر نمی کند به همین دلیل قبل از انتقال آن به نقاط مختلف دنیا هیچگونه ترکیب شیمیایی و یا کلر جهت ضد عفونی به این آب اضافه نمی کنند. همچنین بر خلاف چاه های دیگر، هیچگونه رشد و زندگی گیاهی و جانوری در چاه زمزم  وجود ندارد.

 ایموتو افزوده است: تحقیقات علمی بسیاری که به وسیله تکنولوژی نانو بر روی آب زمزم انجام شده است، نشان می دهد هیچ یک از خواص این آب قابل تغییر نیست و اگر یک قطره از آب زمزم به 1000 قطره از آب های معمولی اضافه شود، آن آب ها خواص آب زمزم را به دست خواهند آورد.

  در روایات اهلبیت به آثار معنوی و شفا بخشی زمزم توجه شده است و نوشیدن از آب آن سفارش شده است، و حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) فرموده اند: "ماء زمزم خیر ماء علی وجه الارض."   آب زمزم بهترین آب روی زمین است.

 

نوشته شده توسط حمید فرجی در 10:8 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۰

فرارسیدن ماه رازو نیاز با خداوند بنده نواز برهمه شما مبارک باد

      

مهمون حبیب خداس   و مامهمان یک ماهه خداییم     

      ۱- خدایا کمک کون دراین ماه مبارک میزبانمون رو اذیت نکنیم

      ۲- خدایا کاری بکن حبیب و دوست همیشگی تو باشیم

      ۳-خدایا تواین ماه شیطان رجیم توی غل و زنجیره تو رو به حرمت همین ماه مبارک قسم می دهیم کاری بکن تا شیطان رجیم برای همیشه توی غل وزنجیر باشه و نتونه کاری ازپیش ببره...

      ۴-خدا جون درهای جهنم تواین ماه مبارک بسته است

         کاری بکن که برای همیشه بسته باشه

نوشته شده توسط حمید فرجی در 16:26 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۱۵ آذر۱۳۸۹

گروه دهگانه ازامت پيامبر ص در روزمحشر

         

                    گروه دهگانه امت پيامبر ص در روزمحشر

جمعى از ياران پيامبر صلى الله عليه و آله در منزل ابو ايوب انصارى بودند معاذبن جبل كه در كنار رسول خدا نشسته بود. از حضرت معناى آيه ( يوم ينفخ فى الصور فتاءتون افواجا )  را سؤال كرد.
حضرت فرمود:
 اشك از ديدگان پيامبر صلى الله عليه و آله جارى شد و فرمود:
ده گروه از امت من در ده صفت گوناگون وارد صحراى محشر مى شوند كه از ساير مسلمانان جدا هستند:
بعضى به صورت ميمون ، برخى به صورت خوك ، بعضى پاها بالا و صورتشان پايين به سوى محشر كشيده مى شوند،

برخى كور و لال ، بعضى زبانشان را مى جوند در حالى كه عفونت از دهانشان سرازير است و اهل محشر از كثافت دهان آنان ناراحت مى شوند، برخى دست و پابريده ، بعضى بر شاخه هاى آتش آويخته ، برخى بدبوتر از مردار گنديده و بعضى در پوشش آتشين وارد محشر مى شوند و آنها عبارتند از:
1- سخن چين ، به صورت ميمون .
2- حرامخواران ، به صورت خوك .
3- ربا خواران ، واژگون (پاها به طرف بالا و سرها به طرف زمين(.
4- ستمگران ، كور.
5- خود پسندها، كر و لال .
6- عالم بى عمل و قاضى ناحق ، در حال جويدن زبان خود...
7- آزار دهندگان همسايه ، دست و پا بريده .
8- خبر گزاران سلطان ظالم ، آويخته به شاخه هاى آتش .
9- شهوت پرستان و عياشان و آنان كه حقوق الهى را پرداخت نمى كنند، بدبوتر از مردار گنديده .
10- متكبران و مغروران ، در پوششى از آتش در روز قيامت محشور خواهند شد.

بحارالانوار ج 7، ص 89.

                                                                          

نوشته شده توسط حمید فرجی در 7:42 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۸ شهریور۱۳۸۹

مهر علی بر سینه داری

بسم الله الرحمن الرحیم


ای علی

 ای امام عقل و عشق وپاکیها

ازآن عبادت وتقوا

واطاعتت از رهبری انقلاب (رسول ص )

به مانیز ارزانی دار

نوشته شده توسط حمید فرجی در 5:1 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ۳ شهریور۱۳۸۹

ماه قرب به خدا برهمه مبارک

               

           ماه مبارک رمضان ماه قرب به خدا برهمه شما مبارکباد

       

نوشته شده توسط حمید فرجی در 3:20 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۱۷ مرداد۱۳۸۹

بسوی دشت بشتابیم×××× اقا جون کجایین ؟

 بسوی دشت بشتابیم            تا اقا امام زمان را در یابیم

   رز

                اقا جون کجایین قربونتون برم؟؟

    برامون دعا کنین

        شیعه خوبی براتون باشیم و

               زمینه فرج رابراتون مهیا کنیم

    منافقان امروز را هم درست درست بشناسیم

  1c3dxqp0sf7s2gik8788.jpg

نوشته شده توسط حمید فرجی در 4:18 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۲۲ تیر۱۳۸۹

گپ و گفتی با شیطان (3):


 
عبدالله: اگر اجازه بفرمایید سوال را قدری خصوصی تر کنیم. شما آیا ازدواج هم کرده اید؟


شیطان: آری، من در اوان جوانی با دختری به نام"لهبا" فرزند"روحا" از طائفه جن ازدواج کردم.(13)

عبدالله: این ازدواج ثمره ای هم داشت؟

شیطان: البته که داشت. حاصل این ازدواج فرزندان بی شماری بودند که در وجود آمدند.(14)

عبدالله: سرنوشت آنها چه شد؟

شیطان: در زمانهای کهن پیش از خلقت انسانها، میان طوایفی از جن و نسناس(طایفه ای به جای انسانهای فعلی) جنگ و خونریزی بالا گرفت و خداوند فرشتگان را فرمود که به زمین هبوط کنند، آنها هر دو طائفه از جمله فرزندان مرا به هلاکت رساندند و من از آنجا که خداپرست بودم از این معرکه جان سالم به در بردم.(15) آنگاه فرشتگان مرا به آسمان بردند و من در کنار ایشان، خدای را به جد می پرستیدم تا اینکه سخن از خلقت و خلافت آدم به میان آمد و در پی نافرمانی ام از آن جمع رانده شدم.

عبدالله: آیا در میان طائفه خود هواخواه و طرفدار هم داری؟

شیطان: نه تنها در میان قبیله خود که در میان انسانها نیز.

عبدالله: متوجه منظور شما نشدم یعنی می فرمایید انسانها هم به سوی تو دست دوستی دراز می کنند؟

شیطان: تعجب کردید؟! آری! عده ای هستند که مرا ارباب و سرپرست خود می انگارند، کارگزاران وخدمتگزارانی وفادار که اهداف شوم و توطئه های پلید مرا به خوبی جامه عمل می پوشانند.(16)

عبدالله: قلمرو فعالیتهای شما تا چه اندازه می تواند باشد؟

شیطان:امور تکوینی از قلمرو نفوذ و سلطه من بیرون است؛ تنها در حوزه امور تشریعی مجال جولان دارم، یعنی اعمالی که بشر از روی اختیار و تکلیف ملزم به انجام آنهاست؛ چه می گویم؛ باید اعتراف کنم که در حوزه تشریع نیزدست من بسته است چرا که فعالیتم منحصر به اندیشه و روان(و نه جسم) آدمی است؛ آن هم در حدود دعوت واجابت؛ همین وبس.

عبدالله: حرف آخر؟

شیطان(در حالیکه چهره اش از شدت خشم برافروخته بود): سوگند یاد می کنم که تا انتقامم را باز نستانم شما آدمیان را لحظه ای آسوده نخواهم گذاشت، پیوسته بر سر راهتان در کمین می نشینم و راهزن راهتان می شوم. اکنون ببینید چگونه راه نجات را بر شما خواهم بست.(17)ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمید فرجی در 3:8 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۲۱ تیر۱۳۸۹

گپ و گفتی با شیطان (2):

                              

عبدالله: با چه شیوه و شگردی انسانها را به دام می افکنی؟

شیطان: با روش منحصر به فرد " گام به گام". (8) من به طور معمول کارم را در چند مرحله انجام می دهم؛ نخست از طریق وسوسه های تحریک آمیزخود، افکاری پلید را بر قلب انسان القا می کنم، آنگاه آن اندیشه زشت را نیک جلوه می دهم، سپس در مرحله عمل با تزیینات گوناگون، اشتیاق فرد را برای ارتکاب گناه برمی انگیزم.

این را هم اضافه می کنم که در مقام روش اساساً با حصر گرایی مخالفم؛ بر این باورم که همیشه نمی توان با روشی واحد به صید شکار رفت. وسوسه، تزیین و حتی تسویل، شاید برای اغلب انسانها سودمند افتد، اما حریم دفاعی برخی انسانها گاهی نفوذ ناپذیر است؛ اینجاست که ناگزیرم به حربه های دیگری چون وحی، نسیان و ایجاد فراموشی متوسل شوم.(9) البته هنرمندیهای دیگری هم دارم؛ مثلا در هیئت و قالب اجسام، تمثل و تجسم می یابم و از این رهگذر، ابنای آدم را به سراشیبی سقوط در پرتگاه تباهی و عصیان، سوق، که چه عرض کنم، هل می دهم.(10)

عبدالله: بزرگترین آرزوی شیطان چیست؟

شیطان: گفتن ندارد اما اغوای تمامی آدمییان در همه ادوار و اعصار تنها آرزوییست که در سر می پرورانم.

عبدالله: کدام عمل انسانها بیش از همه تو را خشمگین می کند؟

شیطان: هر چند خوش ندارم از ابرازش اما برخی انسانها برحسب عادت، با سجده های طولانی، مدام مرا آزار می دهند و بینی مرا به خاک مذلت می مالند.

عبدالله: کدام عملشان تو را بیشتر خوشحال می کند؟

شیطان: برای من بسی مسرت بخش است اینکه آدمی پشت سر هم گناه کند و توبه را مدام به تاخیر بیاندازد.

عبدالله: عجیبترین عمل انسانها کدام است؟

شیطان: برسر سفره گناه می نشینند و از هر گناهی لقمه ای بر می گیرند، آنگاه معترضانه برمن خشم می آورند که سفره گناه را تو گستردی.

عجبا! من فقط شما را سوی گناه خواندم؛ شما اما به سوی گناه دویدید، اگر طعم گناه در ذائقه شما شیرین افتاد دیگر چرا مرا مقصر و مسوول این تباهی و گمراهی می انگارید؟!(11)

عبدالله: شاید انسانها پر بیراهه نمی روند که تو را مقصر می دانند؟

شیطان: چنین نیست. رسالت اغواگری را خداوند خود بر دوش من نهاده است؛ پست تبهکاری و اضلال از ناحیه خداوند به من اعطا شده است. او خود فرموده که هر که را از فرزندان آدم می توانم بلغزانم؛ با سواره نظام و پیاده نظام بر آنها بتازم؛ در ثروت و فرزند شریکشان گردم والبته من جز فریب و دروغ نویدشان نخواهم داد.(12)

عبدالله: چه اموری زمینه های نفوذ تو را بیش از پیش فراهم می کنند؟

شیطان: زمینه های نفوذ من البته بی شمارند اما نقطه ضعفها، حساسیت ها، حقارت ها، حسادت ها، رقابت ها، محرومیت ها، عقده ها، شهرت طلبی ها، شهوترانی ها، افزون خواهی ها و... مناسبترین زمینه هایی(بخوانید زمین هایی) هستند که درخت دشمنی و بستر نفوذ مرا بارور می کنند.

نوشته شده توسط حمید فرجی در 2:41 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۲۰ تیر۱۳۸۹

گپ و گفتی با شیطان (1):

                20000 تومان

   گپ و گفتی با شیطان

۱-عبدالله: خودتان را معرفی کنید.
شیطان: فردی هستم از طایفه جن. مسمی به اسم خاص "ابلیس" و مشهور به اسم عام "شیطان"؛ البته اسامی و اوصاف دیگری هم دارم که چندان معروف نیستند نظیر وسواس، خنّاس، عزازیل، عفریت، شیصبان، حارث، مارد، غوی، رجیم، ابو مره، ابولبین، مذموم، مرید و…(1)
۲-عبدالله: پیشه و شغل شما چیست؟
شیطان: مشاغل فراوانی دارم؛ گاهی مسافر کشم؛ سر دو راهی حق و باطل می ایستم و مسافران را در جاده گمراهی در بست به سفر جهنم می برم. گاهی کشاورزم و بذر کینه و نفاق را در زمین دلها می افشانم. گاهی نقاشم؛ رنگ بطلان به چهره حقیقت می زنم و جامه کژی برقامت راستی می پوشانم. گاهی هم خلبانم؛ با بالهای وسوسه و القاء آنقدر بر فراز قلب آدمی چرخ می زنم تا باند مناسب برای فرود بیابم.(2

۳-عبدالله: دشمنی دیرینه ات با آدمی زاد از کجا سرچشمه می گیرد
شیطان: ماجرا از آن روزی شروع شد که صحنه آرای خلقت، دست به کار آفرینش آدم شد.(3)
     ملائک نه از روی اعتراض که از روی کنجکاوی گفتند: این موجود خاکی که می آفرینی بر روی زمین فسادها خواهد انگیخت و خونهای بسیارخواهد ریخت.اگر قصد تو طاعت بردن است که ما در فرمانبری مطاعیم. واگر مقصود تو تسبیح و تقدیس است که ما پیوسته در این کاریم.(4) با ما بگوحکمت این کار در چیست؟             
      او در جواب فرمود: در این کار رازهاییست سر به مهر؛ من آنچه را که در خشت خام می بینم شما در آینه هم نخواهید دید.(۵)اینچنین بود که خالق به واسطه این مخلوق نوپای دو پا به خود بالید و بر ما فخر فروخت؛ آنگاه فرمانمان داد که: "در مقابل این مخلوق خاکی به خاک سجده فرو افتید!"تمامی فرشتگان بی درنگ برآدم سجده بردند.

      این فرمان اما بر من بسیار گران آمد؛ چه آنکه من سوابقی درخشان داشتم، تنها 6000هزار سال(6)( با حساب شما البته صد و نه میلیا رد و پا نصد میلیون سا ل دنیا (7)) ، خا لصا نه خد ای را در آسما نها دوشادوش فرشتگان پرستیده بودم، آنقدر مستغرق در عبادت بودم که فرشتگان گمان می کردند که من نیز چون آنها فرشته ام، من نتوانستم بار این خفت را به دوش کشم. هر چه باشد آفرینش من از آتش بود وخلقت او از خاک، برتری من بر او چون آفتاب روز، روشن بود، من کجا می توانستم بر انسانی خاکزاد سجده برم.

     آری، آن روز گستاخانه در برابر خالق ایستادم و متکبرانه از این فرمان سر باز زدم.این شد که از درگاه ربوبی اش رانده شدم. از آن زمان به بعد کینه آدم را سخت به دل گرفتم و هر روز آتش این کینه در دلم شعله ورتر می شود.

۴- عبدالله: این عبادتهای خالصانه که گفتی چگونه ترا از این تکبرورزی بازنداشت؟

شیطان: من به زعم خود از روی خلوص خدای را می پرستیدم حال اینکه از ابتدا شائبه شرک و نفاق در خداپرستی ام راه داشت و این امتحان، شرک و نفاقم را آفتابی کرد.

نوشته شده توسط حمید فرجی در 5:42 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۵ تیر۱۳۸۹

گفتگو با خدا انگلیسی و فارسی(2):

                     

                 گفتگو  با  خدا انگلیسی وفارسی.

And then I asked …

بعد پرسیدم ...

As the creator of people what are some of life's lessons you want them to learn?

به عنوان خالق انسان ها ، میخواهید آنها چه درس هایی اززندگی را یاد بگیرند ؟

God with a smile.

خدا با لبخند پاسخ داد .

learn that it is not good to compare themselves to others.

۱- یاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند .

To learn that a rich person is not one who has the most.

۲- یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد .

But is one who needs the least.

بلکه کسی است که نیاز کم تری دارد

To learn that it takes only a few seconds to open profound wounds in persons we love.

۳- یاد بگیرن که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق در دل کسانی که دوست شان داریم ایجاد کنیم .

And it takes many years to heal them.

و سال ها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد . 

   And to learn that I am ....Always . 

۴- و یاد بگیرن که من ناظرشان هستم همیشه .

نوشته شده توسط حمید فرجی در 17:26 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۵ تیر۱۳۸۹

گفتگو با خدا انگلیسی وفارسی(1):

                        

I had an Interview with God 

در خواب با خدا گفتگویی داشتم .

So you would like to Interview me? "God asked."

خدا گفت : پس میخواهی با من گفتگو کنی ؟

If you have the time "I said "

گفتم : اگر وقت داشته باشید .

God smiled

خدا لبخند زد 


What questions do you have in mind for me?

چه سوالاتی در ذهن داری که میخواهی بپرسی ؟

What surprises you most about humankind?

چه چیز بیش از همه شما را در مورد انسان متعجب می کند ؟

God answered

خدا پاسخ داد

That they get bored with childhood.

۱- این که آنها از بودن در دوران کودکی ملول می شوند .

They rush to grow up and then long to be children again.

۲-عجله دارند که زودتر بزرگ شوند و بعد حسرت دوران کودکی را می خورند .

That they lose their health to make money

۳- این که سلامتی شان را صرف به دست آوردن پول می کنند.

And then lose their money to restore their health.

و بعد پولشان را خرج حفظ سلامتی میکنند .

By thinking anxiously about the future. That

۴- این که با نگرانی نسبت به آینده فکر میکنند .

They forget the present.

زمان حال فراموش شان می شود .

Such that they live in neither the present nor the future.

آنچنان که دیگر نه در آینده زندگی میکنند و نه در حال .

That they live as if they will never die.

۵- این که چنان زندگی میکنند که گویی هرگز نخواهند مرد .

And die as if they had never lived.

و آنچنان میمیرند که گویی هرگز زنده نبوده اند .


نوشته شده توسط حمید فرجی در 17:24 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۲ خرداد۱۳۸۹

ا ز چهار بیم به چهار کلمه الهی پناه ببرید!

           

امام صادق (ع) فرموده: در شگفتم برای کسیکه از چهار مورد بیم دارد چگونه به چهار کلمه پناه نمی برد!

1- در شگفتم  کسی که ترس بر او غلبه کرده،

چگونه به ذکر «حسبنا الله و نعم الوکیل» (آل عمران ایه 171) پناه نمی برد.در صورتیکه فرموده: پس (آن کسانی که به عزم جهاد خارج گشتند، و تخویف شیاطین در آنها اثر نکرد و به ذکر فوق تمسک جستند) همراه با نعمتی از جانب خداوند (عافیت) و چیزی زاید بر آن (سود در تجارت) بازگشتند، و هیچگونه بدی به آنان نرسید.


2- در شگفتم کسیکه اندوهگین است چگونه به ذکر «لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین» (سوره انبیاء آیه 87) پناه نمی برد.
 

زیرا خداوند به دنبال این ذکر فرموده است: «پس ما یونس را در اثر تمسک به ذکر یاد شده، از اندوه نجات دادیم و همین گونه مومنین را نجات می بخشیم.» (سوره انبیاء آیه 88)


3- در شگفتم کسیکه مورد مکر و حیله واقع شده، چگونه به ذکر «افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد» (سوره غافر آیه 44) ... پناه نمی برد.
زیرا خداوند به دنبال ذکر فوق فرموده است: «پس خداوند (موسی را در اثر ذکر یاد شده) از شر و مکر فرعونیان مصون داشت.» (سوره غافر آیه 45)


4- در شگفتم کسیکه طالب دنیا و زیباییهای دنیاست چگونه به ذکر «ماشاءالله لا قوه الا بالله» پناه نمی برد،

زیرا خداوند بعد از ذکر یاد شده فرموده «مردی که فاقد نعمتهای دنیوی بود، خطاب به مردی که از نعمتها برخوردار بود) فرمود: اگر تو مرا به مال و فرزند، کمتر از خود می دانی امید است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد.»

                                                                                                      
                                                                                          منبع : كشكول ممتاز
                                                                                      حاج شیخ مرتضی احمدیان

نوشته شده توسط حمید فرجی در 15:26 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت۱۳۸۹

اصول حاكم بر زندگي حضرت زهرا س :

    

                       اصول طلائی خوشبختی

                    حا كم  بر  زندگي  حضرت  زهرا  س:

 

                   

  نه تنها مردم بلكه بالاتر  اهل بيت(ع)هم الگوي خود را حضرت فاطمه زهرا س قرار داده‌اند

  اصول حاكم بر زندگي حضرت يك الگو ی زندگي پیشرفته حتي براي امام زمان عج است .

      ۱-اصل سازده‌زيستي و زهد خانوادگي،  حضرت زهرا(س) در ابتداي زندگي در يك خانه‌ اجاره‌اي زندگي مي‌كردند و جهزيه و مهريه ايشان بسيار مختصر بود.

    ۲- مشاركت در همه ابعاد زندگي با همسر بزرگوارشان: حضرت علي(ع) بچه‌داري مي‌كرد، حضرت زهرا(س) گندم آسياب مي‌كرد، علي(ع) به جهاد مي‌رفت، فاطمه‌ زهرا(س) زخم‌هاي آن حضرت را پانسمان مي‌كردند و وقتي علي(ع) از مكه به مدينه هجرت مي‌كنند به همراهشان مي‌آيند و اين‌كه بگويند شرط كرده‌ايم در ابتداي زندگي در فلان شهر زندگي كنيم، مطرح نبود، بلكه تعاون و همكاري با همسر برايشان اصل و اساس بود.

    ۳- ارزشي بودن ازدواج و حاكميت ارزش‌ها در ازدواج ايشان: از مهمترين مسائل در ازدواج آن حضرت غرق نشدن در تجملات و فراموش نكردن معنويات است كه باعث شده زندگي ايشان به عنوان الگو شناخته شود.

 پس از ازدواج پيامبر(ص) از علي(ع) پرسيدند "فاطمه را چگونه يافتي؟" حضرت فرمودند: "‌فاطمه چه خوب ياوري براي اطاعت الهي است."

    ۴- اهميت دادن به فرزندان: امورات مادي زندگي نبايد مهم جلوه داده شود، بطوري كه انسان اساس تشكيل زندگي را فراموش كند.فاطمه زهرا(س) در زندگي خود دقت زيادي در تربيت فرزندانشان داشتند و همه مشقت‌ها را تحمل مي‌كردند تا فرزندان خوبي را تربيت كنند.

    ۵- دوست داشتن مهمان و مهمان‌نوازي: به خوبي از مهمان‌ پذيرايي مي‌كردند پيامبر(ص) فرمودند "مهمان راهنماي انسان به سوي بهشت است"، لذا سيره حضرت زهرا(س) و شوهر بزرگوارشان در اين جهت بسيار روشن بود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمید فرجی در 15:17 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۸۹

روایاتی ازچهارده معصوم نورانی درباب نحـو ه د فع زلزله (2):

    روایاتی ازچهارده  معصوم نورانی  در مورد نحـو ه د فع زلزله

              

      دوم - برای دفع زلزله و پیشگیری از آن چه باید کرد؟

       ۱ - قرائت سوره زلزال :رسول خدا (ص): از قرائت سوره زلزال ملول نشوید؛ زیرا کسی که آنرا قرائت نماید، خدا هرگز زلزله ای بدو نرساند و با آن و صاعقه و آفتی از آفات دنیا نمیردو به طور عادی بمیردبحار الانوار: ج56 ص 356 

       ۲ - دعاکردن و ترک گناهان: امام صادق(ع): هر کس از بلایی که به او می رسد بترسد و به دعا برخیزد خداوند هرگز  آن بلا را بدو نشان ندهد.امام زین العابدین(ع):دعا بلای نازل شده و نازل نشده را دفع میکند.الکافی: ج 2 ص 472
      رسول خدا (ص): بلا همانند قندیل ها بین آسمان و زمین آویزان است، هرگاه بنده عافیت را از پروردگارش بخواهد، خدای متعال بلا را از او برگرداند، [حتی] در حالی که برای او قطعی شده باشد.کنز العمال: ج 7 ص 825 ح 21560         

    امام کاظم (ع): دعا برای خدا بلا را برگرداند [حتی]در حالیکه تقدیر و قضا شده جز امضای آن باقی نمانده باشد. پس هرگاه از خداوند عزوجل دعا و درخواست شد، بی درنگ بلا را برگرداند.الکافی: ج 2 ص 472 ح 3

      ۳- تغییر دادن منکرات  جاری درجامعه:امام زین العابدین (ع):دعا پس از نزول بلا سودی ندارد.الکافی: ج 4 ص 88 ح 7رسول خدا(ص): هرگاه مردم منکر را ببینند ولی آن را تغییر ندهند، نزدیک است که خداوند کیفرش را فراگیرشان کند.(کنز العمال: ج 3 ص 70 ح 5535)فساد اخلاقی وفساد سیاسی وفساد اقتصادی را ترک کنید.
     ۴ - سه روز روزه وغسل واستغفار: علی بن مهزیار گوید: به امام باقر (ع) نامه نوشتم و از وقوع زلزله زیاد در اهواز به او شکوه نمودم و عرض کردم: آیا به نظر شما از آن جا کوچ کنم؟ حضرت در پاسخ نوشت: از آن جا کوچ نکنید بلکه چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیرید و غسل کنید و لباس هایتان را پاکیزه نمایید و روز جمعه بیرون بیایید و خداوند را بخوانید که آن را از شما برطرف نماید. علی بن مهزیار گوید: چنین کردیم تا این که زلزله آرام گرفت.( میزان الحکمة: ج 2 ص 871)

                                                                   

نوشته شده توسط حمید فرجی در 10:38 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۸۹

روایاتی ازچهارده معصوم نورانی درباب هدف و علت وقو ع زلزله (1) :

    روایاتی ازچهارده  معصوم نورانی  در مورد علت وقوع زلزله

              

آیت الله صدیقی در نماز جمعه هفته گذشته تهران افزایش مفاسد اخلاقی و گسترش زنا را علت وقوع زلزله دانستند و امر به معروف و نهی از منکر و استغفاررا در پیشگیری از زلزله موثر دانستند.
 اول ـ روایاتی از معصومین در مورد هدف وعلت وقوع زلزله 

      ۱ - هدف اززلزله: رسول خدا (ص) :« در امت من زلزله ای رخ می دهد که در آن ده هزار، بیست هزار، سی هزار نفر نابود می شوند. (خداوند) آن را برای پرهیز کاران پند، برای مومنان رحمت، و برای کافران عذاب قرار می دهد».کنز العمال ج 41 ص 567

      امام صادق (ع):« ای مفضل! بیندیش ... اگر کسی گفت: چرا این زمین می لرزد؟ (در پاسخ) به او گفته شود: زلزله و مانند آن پند و هشداری است که مردم را تهدید میکند تا رعایت کنند و از گناهان دست بردارند» میزان الحکمةج 1 ص 5۹
      ۲- علـل زلـزلـه :  

      الف) رسول خدا(ص): هنگامی که زنان خوانندگی کنند، و زنا را حلال شمارند، و ربا خورند، و شکار در حرم را حلال گردانند، و لباس ابریشم پوشند، و مردان به مردان و زنان به زنان بسنده کنند (هم جنس بازی کنند)زلزله می آید.مستدرک الوسائل: ج 6 ص 188

     ب) ا ما م علی(ع) : اگر خواص آشکارا مرتکب منکر شود و عوام آن را تغییر ندهد، هر دو گروه از ناحیه‌ خداوند عزوجل سزاوار کیفر می‌گردند.میزان الحکمة: ج 1 ص 763

     ج) رسو ل خدا(ص) : هرگاه مردم منکر را ببینند ولی آن را تغییر ندهند، نزدیک است که خداوند کیفرش را فراگیرشان کند.(کنز العمال: ج 3 ص 70 ح 5535)

                                                                   

نوشته شده توسط حمید فرجی در 19:17 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۸۹

گنجینه ارزشمندی از کتب علامه بزرگ استاد مرتضی مطهری(3):

                    

59  شرح مبسوط منظومه ۱    
60  شرح مبسوط منظومه 2    
61  شرح مبسوط منظومه 3    
62  شرح مبسوط منظومه 4    
63  شرح منظومه 1
64  شرح منظومه 2
65  شش مقاله (الغدیر و وحدت اسلامی)
66  شش مقاله (جهان بینی الهی و جهان بینی مادی)    
67  عدل الهی
68  عرفان حافظ (تماشاگه راز)    
69  علل گرایش به مادیگری
70  فطرت    
71  فلسفه اخلاق
72  فلسفه تاریخ 1
73  فلسفه تاریخ 2
74  قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ
75  گفتارهای معنوی
76  لمعاتی از شیخ شهید    
77  مساله حجاب
78  مساله ربا به ضمیمه بیمه
79  مساله شناخت
80  معاد
81  مقالات فلسفی 1    
82  مقالات فلسفی 2    
83  مقالات فلسفی 3    
84  نبوت
85  نظام حقوق زن در اسلام
86  نظری به نظام اقتصادی اسلام
87  نقدی بر مارکسیسم
88  نهضت های اسلام صد ساله اخیر
89  وحی و نبوت
90   ولاء ها و ولایتها  
نوشته شده توسط حمید فرجی در 15:43 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۸۹

گنجینه ارزشمندی از کتب علامه بزرگ استاد مرتضی مطهری(2):

 

              

31

 پیرامون انقلاب اسلامی
32  پیرامون جمهوری اسلامی
33  تعلیم و تربیت در اسلام
34  تکامل اجتماعی انسان
35  توحید
36  جاذبه و دافعه علی (ع)
37  جامعه و تاریخ
38  جهاد
39  جهان بینی توحیدی (جلد دوم)
40  حرکت و زمان در فلسفه اسلامی 1
41  حرکت و زمان در فلسفه اسلامی 2
42  حق و باطل
43  حکمت ها و اندرزها
44  حماسه حسینی 1
45  حماسه حسینی 2
46  حماسه حسینی 3
47  خاتمیت
48  ختم نبوت
49  خدمات متقابل اسلام و ایران
50  داستان راستان 1
51  داستان راستان 2
52  درس های الهیات شفا 1
53  درس های الهیات شفا 2
54  ده گفتار
55  زندگی جاوید یا حیات اخروی
56  سیری در سیره ائمه اطهار
57  سیری در سیره نبوی
58  سیری در نهج البلاغه
نوشته شده توسط حمید فرجی در 15:21 |  لینک ثابت   • 

شنبه ۱۱ اردیبهشت۱۳۸۹

علامه بزرگ استاد مطهری دانشمنداسلامی کم نظیر و معرفی کتب ایشان:

                  

باید اذعان داشت که علامه بزرگ استاد مطهری

حجم عظیمی از آثار بوجود آورد ه که برای علاقمندان و پژوهشگران

 منبع کم نظیری از مباحث اسلامی و اجتماعی را رقم زده

۱- علامه مطهری یکی از پرکارترین  عالمان مسئول دین در دوران معاصر است.

۲- استاد در سازماندهی امر دین  فعال و از نویسندگان کتاب «مرجعیت و روحانیت » است.

۳- نگرش جدایی اسلام و ایران رابا کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران » پاسخ داد.

۴-در دفاع از  اسلام اجتماعی «نظام حقوق زن در اسلام » و «مساله حجاب » رانگاشت.

۵- در مبارزه با الحاد و نفوذ اعتقادی مارکسیسم «علل گرایش به مادیگری »  رانگاشت

۶-شرح اصول فلسفه و روش رئالیسم  علامه طباطبایی از فعالیتهای فلسفی کلامی اوست.

۷- همچنین به تفسیر برخی از سور قرآن اشاره کرد.

گنجینه ارزشمندی از کتب علامه بزرگ استاد مرتضی مطهری

ردیف

نام کتاب

کتاب بارگذاری
1  آیینه جام    
2  اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب
3  استاد مطهری و روشنفکران
4  اسلام و مقتضیات زمان 1
5  اسلام و مقتضیات زمان 2
6  آشنایی با علوم اسلامی 1
7  آشنایی با علوم اسلامی 2
8  آشنایی با علوم اسلامی 3
9  آشنایی با قرآن 1    
10  آشنایی با قرآن 2    
11  آشنایی با قرآن 3
12  آشنایی با قرآن 4
13  آشنایی با قرآن 5
14  آشنایی با قرآن 6
15  آشنایی با قرآن 7
16  آشنایی با قرآن 8
17  اصول فلسفه و روش رئالیسم 1
18  اصول فلسفه و روش رئالیسم 2    
19  اصول فلسفه و روش رئالیسم 3    
20  اصول فلسفه و روش رئالیسم 4    
21  اصول فلسفه و روش رئالیسم 5    
22  امامت و رهبری
23  امدادهای غیبی در زندگی بشر
24  انسان در قرآن
25  انسان کامل
26  انسان و ایمان
27  انسان و سرنوشت
28  بیست گفتار
29  پاسخ های استاد به نقدهای کتاب مسأله حجاب    
30  پیامبر امی
 
http://www.aviny.com/Library/Motahari/index.aspx   
نوشته شده توسط حمید فرجی در 19:7 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۷ اردیبهشت۱۳۸۹

علامه جعفري و ازدواج بازيباترين دختر دنیا: علامه چگونه علامه شد ؟

 

جام جم آنلاين: از علامه جعفري مي‌پرسند چي شد كه به اين كمالات رسيدي؟!
ايشان در جواب خاطره‌اي از دوران طلبگي تعريف مي‌كنند كه هرچه دارم از كراماتي استكه به دنبال اين امتحان الهي نصيبم شده: «ما در نجف  بوديم، در جشن‌ها مجالس جشن  ايام سوگواري،سوگواري مي‌گرفتيم. شبي مصادف شدبا ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) بعد ازنماز مغرب وعشا شربت خوردیم.
                                       

         ۱- مدير مدرسه‌آقا سيداسماعيل اصفهاني به آقا شيخ علي گفت: آقا حرفي داري بگو، ايشان يك تكه كاغذ روزنامه در آورد.عكس يك دختر بود زيرش نوشته بود  (زيباترين دختر روزگار)، گفت: آقايان من درباره اين عكس از شما سوالي مي‌كنم.اگر شما را مخير كنند ‌كه بین اینکه با اين دختر  ازدواج و هزار سال زندگي كنيد، با كمال خوشي و بین اينكه جمال علي(ع) را که مستحب است  ملاقات كنيد، كدام را انتخاب مي‌كنيد؟

       ۲- سوال خيلي حساب شده بود. طرف دختر حلال بود و زيارت علي(ع) هم مستحب. گفت: آقايان واقعيت را بگوييد. جانماز آب نكشيد، عجله نكنيد، درست جواب دهيد.اول كاغذ را مدير مدرسه گرفت و به پسرش گفت:ما يك چيزي بگو ييم نري به مادرت بگويي‌؟ معلوم شد نظر آقا چيست. شاگرد اول ما نمره‌اش را گرفت! همه زدند زير خنده. كاغذ را به دومي دادند.

        گفت:وقتي آقا (مدير مدرسه) اين‌طور فرمودند ما  خلافش را نمیگوييم.نفر سوم گفت: امام علي(ع) فرموده‌اند: «يا حارث حمداني من يمت يرني» (اي حارث حمداني هر كي بميرد مرا ملاقات مي‌كند)پس ما ان‌شاءالله در موقعش جمال علي(ع) را ملاقات مي‌كنيم! باز هم همه زدند زيرخنده واقعاً سوال مشكلي بود.

     ۳-  نفر پنجم من بودم. اين كاغذ را دادند دست من ديدم نمي‌توانم نگاه كنم، كاغذ را رد كردم به نفر بعدي، گفتم: من يك لحظه ديدار علي(ع) را به هزاران سال زناشويي با اين زن نمي‌دهم. يك وقت ديدم يك حالت خيلي عجيبي دست داد. تا آن وقت همچو حالتي نديده بودم. شبيه به خواب و بيهوشي يكدفعه ديدم اتاق بزرگي است آقايي نشسته صدر مجلس، تمام علامات امام علي(ع)در اين مرد موجود است. پرسيدم: اين آقا كيست؟

      ۴- گفت:آقا خودحضرت مولی علي(ع)اند، من سير ایشان را نگاه كردم آمدم بيرون رفتم جلسه، كاغذ رسيده دست نفر نهم يا دهم، رنگم پريده بود.جناب شمس‌آبادي به من گفت: آقا شيخ محمدتقي شما كجا رفتيد ؟ نمي‌خواستم بگويم اصرار كردند و قضيه را گفتم خيلي منقلب شدند.

خدا رحمت كند آقا سيداسماعيل (مدير) را خطاب به آقا شيخ حيدرگفت: آقا ديگر از اين شوخي‌ها نكن، ما را بد آزمايش كردي.  هرچه دارم از كراماتي استكه به دنبال اين امتحان الهي نصيبم شده

                                 اين از خاطرات بزرگ زندگي من است.

 

 

نوشته شده توسط حمید فرجی در 18:20 |  لینک ثابت   • 

شنبه ۴ اردیبهشت۱۳۸۹

بهتر ین فیلتر شکنهای د ائمی" که هیچکس قاد ربه قطعش نیست":

 

        پسرا ، دخترا یک مژده به همتون

     از حالا میتوانیدازفیلترشکن های مااستفاده کنید .

لازم به توضیح است این فیلترشکن  ها دائمی بوده و هیچ سروری قادربه قطع آن و فیلترش نمی باشد.

      1- نماز: فکر می کنم بهترین فیلتر شکن دنیا باشه که خود خدا هم  زیر این فیلتر شکن روامضا و مهر کرده ...باور نداری این آیه اش " ان الصلاه تنهی عن فحشا و المنکر عنکبوت/44"

      2- ماه مبارک رمضان: این سری از فیلتر شکن ها مدت زمان طولانی برای شما کاربرد دارد و حتی باعث می شود  ویرو س هایی که با گناه وارد  وجود خود کرده اید قتل عام کند .

      3- قرآن :  فقط برای فیلتر شکن بگو یم که نظیرش اصلا وجود ندارد. همه متخصصین فیلتر شکنی(پیامبران) جلوی این کلام الهی زانو می زنند ...برای اثر کردنش اول قدم خواندنش و بعد فهمیدن و پله آخر عمل کردن به آن است.

      4- محبت اهل بیت: متاسفانه این نسخه از فیلتر شکن ها همه جا پخش نشده و به گفته صاحبان این فیلتر شکن ها این نسخه برای کسانی است که واقعا به ما(اهلبیت ) اعتقاد داشته و پیرو ما باشند.

      5 - اذکار: این ذکر باید توسط متخصصان آن  تجو یز بشو د.

        اخطار اخطار : در مورد این فیلتر شکن باید بگو یم نسخه های تقلبی زیادی وجود دارد مواظب باشید

***دلیل فیلتر شدن***

     ۱- وقتی انسانی گناه می کند به دلیل جهلش به ازای هر قدمی که از خدا دور می شود این فیلتر ها بر چشمانش  ،گوش هایش وقلبش  سیطره می یابد.

     ۲-هرگاه کسی دچار این گناهان شد اگر به یکی از این فیلتر شکن ها وصل شو د ان شاءالله به صراط مستقیم الهی  کشیده می شو د.

نوشته شده توسط حمید فرجی در 10:33 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۲۹ فروردین۱۳۸۹

ولایت فقیه ولایت رسول الله :

  

           

   

  

            ولایت فقیه ولایت رسول الله

              منظور از این جمله درحقوق اسلامی این است که

  حاکم اسلامی برای اداره حکومت همان اختیارات پیامبرص برای اداره

حکـو مت را د ا را ا ست  و ا لا 

اصلانمی شو د با فقدان اختیارحکومت را درست ا داره کر د.

صاحب جواهر مي گويد:

 آنكس كه در ولايت فقيه وسوسه (شبهه افكني)كند،

 از طعم فقه، هيچ چيزي نچشيده و از لحن گفتار فقهاء و رموز آنان،

هيچ امري را نفهميده است.

 

نوشته شده توسط حمید فرجی در 8:47 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۲۴ فروردین۱۳۸۹

:حربه شيطان به خودش برگشت :

                              بسم الله الرحمن الرحیم
 
                   حربه شيطان به خودش برگشت
 
         روزى حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام براى انجام كارى ، يكى از غلامان خود را صدا زد. شيطان او را وسوسه كرد كه جواب آن حضرت را ندهد. چندين بار او را صدا كرد، جواب نيامد! حضرت به جست و جو پرداخت . ديد آن غلام پشت ديوارى دراز كشيده و مشغول خرما خوردن است .
         ۱- آن حضرت فرمود: اى غلام ! مگر صداى مرا نمى شنيدى كه جواب نمى دادى ؟ غلام عرض كرد: چرا. فرمود: چرا جواب نمى دادى ؟ عرض ‍ كرد: يا على ! مى خواستم تو را به غضب آورم ؟!
        ۲- حضرت على فرمود: من هم كسى را كه به تو دستور داد مرا به غضب آورى ، به خشم مى آورم . من شيطانى را كه به نام ((ابيض )) است و تو را وسوسه كرد تا جوابم را ندهى و من هم از سر خشم تو را مجازات كنم به غضب مى آورم .
       ۳- سپس فرمود: ((انت حر لوحه الله )) من تو را آزاد كردم ، تو را براى رضايت خداوند متعال در راه او آزاد نمودم .
(548)
       شيطان نه اين كه نتوانست آن حضرت را به غضب آورد بلكه ايشان شيطان را به غضب آورد و بر آن ملعون مسلط شد.
نوشته شده توسط حمید فرجی در 19:29 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۱۴ تیر۱۳۸۸

اصلاح الگوی مصرف فرمان رهبری درسال 1388:

       

       

       

           رهبر معظّم انقلاب سال جديد را با توجه به اهميت حياتي مصرف عاقلانه منابع كشور  سال اصلاح ا لگوي مصرف خو ا ند ند .ايشان در تشريح زمينه هاي نيازمند تغيير به مو ضو ع "اسرافهاي شخصي و عمومي " و مصرف بي رويه اشاره کردند. 

         ۱-همه ما بخصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيتهاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار "مهم، حياتي و اساسي " يعني "اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه‌ها "، برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حالها، ظهور و بروز يابد

        ۲- مصرف بي‌روبه به علت ارزاني و عادت به مصرف غير صحيح، باعث اتلاف انرژي كشور و طي رويه‌اي غيرديني در فرهنگ عمومي شده، با عنايت به تعاليم عاليه شرع مقدس دين مبين اسلام، متاسفانه به علت ارزان بودن، استفاده بي‌رويه آب در زندگي روزانه به صورت عادت درآمده است.

            

نوشته شده توسط حمید فرجی در 2:52 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۳ خرداد۱۳۸۸

فیلتر شکنهای درجه یک بی نظیر غیر قابل فیلتر شدن:

                

 

               پسرا ، دخترا یک مژده به همتون

از حالا میتوانیدازفیلترشکن های مااستفاده کنید .

لازم به توضیح است این فیلترشکن  ها دائمی بوده و هیچ سروری قادربه قطع آن و فیلترش نمی باشد.

      1- نماز: فکر می کنم بهترین فیلتر شکن دنیا باشه که خود خدا هم  زیر این فیلتر شکن روامضا و مهر کرده ...باور نداری این آیه اش " ان الصلاه تنهی عن فحشا و المنکر عنکبوت/44"

      2- ماه مبارک رمضان: این سری از فیلتر شکن ها مدت زمان طولانی برای شما کاربرد دارد و حتی باعث می شود  ویرو س هایی که با گناه وارد  وجود خود کرده اید قتل عام کند .

      3- قرآن :  فقط برای فیلتر شکن بگو یم که نظیرش اصلا وجود ندارد. همه متخصصین فیلتر شکنی(پیامبران) جلوی این کلام الهی زانو می زنند ...برای اثر کردنش اول قدم خواندنش و بعد فهمیدن و پله آخر عمل کردن به آن است.

      4- محبت اهل بیت: متاسفانه این نسخه از فیلتر شکن ها همه جا پخش نشده و به گفته صاحبان این فیلتر شکن ها این نسخه برای کسانی است که واقعا به ما(اهلبیت ) اعتقاد داشته و پیرو ما باشند.

      5 - اذکار: این ذکر باید توسط متخصصان آن  تجو یز بشو د.

        اخطار اخطار : در مورد این فیلتر شکن باید بگو یم نسخه های تقلبی زیادی وجود دارد مواظب باشید

***دلیل فیلتر شدن***

     ۱- وقتی انسانی گناه می کند به دلیل جهلش به ازای هر قدمی که از خدا دور می شود این فیلتر ها بر چشمانش  ،گوش هایش وقلبش  سیطره می یابد.

     ۲-هرگاه کسی دچار این گناهان شد اگر به یکی از این فیلتر شکن ها وصل شو د ان شاءالله به صراط مستقیم الهی  کشیده می شو د.

                                                               التماس دعا 

نوشته شده توسط حمید فرجی در 16:54 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۸۸

آشنائی با دلیل شیعه شدن آقای دکتر احمد راسم النفيس:

                    

موسوعة من حياة المستبصرين
احمد راسم النفيس
( مصر ـ شافعي )
إعداد مركز الأبحاث العقائدية

دواعي اختياره لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) :

        ۱- يقول الدكتور أحمد حول أسباب تركه لانتمائه السابق وتمسكه بمذهب التشيع: كنت في سفرة عائلية في أحد أيام صيف عام 1984 م، فعثرت في احدى المكتبات على كتاب عنوانه: "لماذا اخترت مذهب أهل البيت؟"، فاستأذنتُ في أخذه، ولم يكن أحد يعبأ به أو يعرف محتواه فأخذت الكتاب، وقرأته، فتعجبت، ثم تعجبت كيف يمكن لعالم أزهري هو الشيخ محمد مرعي الأمين الأنطاكي مؤلف الكتاب أن يتحول إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، فأرقتني هذه الفكرة آونة، وقلت في نفسي: هذا الرجل له وجهة نظر ينبغي احترامها، فلم أقرر شيئاً أنئذ واحتفظت بالكتاب.

       ۲- وبعد عام وفى التوقيت نفسه، وفي المكان نفسه، عثرت على الكتاب الثاني: "خلفاء الرسول الاثنا عشر" فقرأته وفهمته ولم أقرر شيئاً، ولكنني شعرت بأنني اقترب بصورة تدريجية إلى فكر أهل البيت (عليهم السلام) .

      ۳- ويضيف الدكتور أحمد: مضت أيام، وكان هناك معرض للكتاب في كلية الطب بالمنصورة، فمررت به فوجدت كتاباً بعنوان "الإمام جعفر الصادق" تأليف المستشار عبد الحليم الجندي، طبعة مجمع البحوث الاسلامية 1997م.

      فقلت في نفسي: هذا كتاب عن الإمام جعفر الصادق من تأليف كاتب مصري سُنّي، وصادر من قبل مؤسسة رسمية قبل قيام الثورة الاسلامية في ايران، فأخذته وقرأته وتزلزل كياني لما فيه من معلومات عن أهل البيت (عليهم السلام) طمستها الأنظمة الجائرة وكتمها علماء السوء، فان القوم لا يطيقون أن يذكر آل محمد بخير.

        فعدتُ إ لى ا لكتابين ا لسا بقين ، وأخرجت ما فيهما من المعلومات، ووجدتها جميعها من مصادر سُنية، فقلت في نفسي: لعلّ المسلمين الشيعة كذَّبوا فاوردوا على الناس ما لم يقولوه! فلنعد إلى هذه المصادر بنفسها، فقمتُ بعملية جرد دقيق لجميع هذه الكتب، سواء منها ما كان في مكتبتي الخاصة، أم كان كان في مكتبة جمعية الشبان المسلمين، وتحققت فعلاً من صحة هذه المعلومات.

مرحلة الانتماء إلى مذهب التشيع:

يقول الدكتور أحمد: لم تمض إلا أسابيع بعد البحث الجاد والمقارنة بين المذهب السني والمذهب الشيعي إلا وكانت المسألة محسوسة تماماً من الناحية العقائدية، ثم التقيت بواحد من الأصدقاء القدامى الذي وجدته على هذا الأمر، وبدأنا في دراسة بعض الاحكام الفقهية اللازمة لتصحيح العبادات.

وكنت مشغولاً في هذا الوقت في إنهاء رسالة الدكتوراه، حتى أنني اقفلت عيادتي للتفرغ للعمل بهذه الرسالة، وقبلت في نيسان عام 1986 وبدأت اتأهب لدخول امتحانات الدكتوراه في تخصص "الباطنية العامة". فاقبلت على القراءة العلمية وكانت راحتي ومتعتي الوحيدة إذا اصابني الملل من القراءة في الطب، هي اللجوء إلى كتب أهل البيت (عليهم السلام) .           المنبع :       http://www.aqaed.com /

نوشته شده توسط حمید فرجی در 12:15 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۸۸

آر امش دلها با ياد خدا امکان پذیره :

 

   آگاه باشید با ياد خدا دلها آرامش مي يابد

نوشته شده توسط حمید فرجی در 10:23 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۸ فروردین۱۳۸۸

ا ثبا تی ساد ه بر ا ی وجود و حضو ر خدا و ند در جهان :

 ساده و زلال     ساده و زلال 

  شاید خیلی ها اهل خواندن بحثهای استدلالی نباشنداثباتی ساده برای

        وجـــو د و حضـــو ر خداو ند عــز یز دلا رام قلبهـــای خسته را

              دریک داستان کوتاه پر مفهوم به تماشا می نشینیم:

        ۱- مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت. در حال کار گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت. آنها درباره موضوعات و مطالب مختلف صحبت کردندبه موضوع "خدا " رسیدند. آرایشگر گفت: من باور نمی کنم خدا وجود داشته باشد.
مشتری پرسید: چرا باور نمی کنی؟

         آرایشگر جواب داد: کافی است به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد. به من بگو، اگر خدا وجود داشت آیا این همه مریض می شدند؟ بچه های بی سرپرست پیدا می شد؟ اگر خدا وجود می داشت، نباید درد و رنجی وجود داشته باشد. نمی توانم خدای مهربانی را تصور کنم که اجازه می دهد این چیزها وجود داشته باشد.

        ۲- مشتری لحظه ای فکر کرد، اما جوابی نداد، چون نمی خواست جر و بحث کند. آرایشگر کارش را تمام کرد و مشتری از مغازه بیرون رفت. به محض این که از آرایشگاه بیرون آمد، در خیابان مردی دید با موهای بلند و کثیف و به هم تابیده و ریش اصلاح نکرده. ظاهرش کثیف و ژولیده بود.

       مشتری برگشت و دوباره وارد آرایشگاه شد و به آرایشگر گفت: می دانی چیست، به نظر من آرایشگرها هم وجود ندارند. آرایشگر با تعجب گفت: چرا چنین حرفی می زنی؟ من این جا هستم، من آرایشگرم. من همین الان موهای تو را کوتاه کردم.مشتری با اعتراض گفت: نه! آرایشگرها وجود ندارند، چون اگر وجود داشتند، هیچ کس مثل مردی که آن بیرون است، با موهای بلند و کثیف و ریش بلند و اصلاح نکرده پیدا نمی شد.

      ۳- آرایشگر جواب داد: نه بابا، آرایشگرها وجود دارند! موضوع این است که مردم به ما مراجعه نمی کنند.مشتری تائید کرد: دقیقاً ! نکته همین است. خدا هم وجود دارد ! فقط مردم به او مراجعه نمی کنند و دنبالش نمی گردند. برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد.

نوشته شده توسط حمید فرجی در 11:58 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۸ بهمن۱۳۸۷

×فیلترشکنهای بسیار قو ی و دا ئمی تقدیم به همه شما×

         

              تا می توانید ازاین فیلترشکنااستفا د ه کنید.

     این فیلترشکنها دائمیند و کسی قاد ر به قطعش نیست.

         + ۱- نماز: فکر می کنم بهترین فیلتر شکن دنیا باشه که خود خدا هم  زیر این فیلتر شکن روامضا و مهر کرده ...باور نداری این آیه اش " ان الصلاه تنهی عن فحشا و المنکر عنکبوت/44"

       +۲- ماه مبارک رمضان: این سری از فیلتر شکن ها مدت زمان طولانی برای شما کاربرد دارد و حتی باعث می شود  ویرو س هایی که با گناه وارد  وجود خود کرده اید قتل عام کند .

     + ۳- قرآن :  فقط برای فیلتر شکن بگو یم که نظیرش اصلا وجود ندارد. همه متخصصین فیلتر شکنی(پیامبران) جلوی این کلام الهی زانو می زنند ...برای اثر کردنش اول قدم خواندنش و بعد فهمیدن و پله آخر عمل کردن به آن است.

         + ۴- محبت اهل بیت: متاسفانه این نسخه از فیلتر شکن ها همه جا پخش نشده و به گفته صاحبان این فیلتر شکن ها این نسخه برای کسانی است که واقعا به ما(اهلبیت ) اعتقاد داشته و پیرو ما باشند.

                +۵-  اذکار: این ذکر باید توسط متخصصان آن  تجو یز بشو د.

        اخطار جدی : در مورد این فیلتر شکن باید بگو یم نسخه های تقلبی زیادی وجود دارد مواظب باشید

     دلیل فیلتر شدن::

     ۱- وقتی انسانی گناه می کند به دلیل جهلش به ازای هر قدمی که از خدا دور می شود این فیلتر ها بر چشمانش  ،گوش هایش وقلبش  سیطره می یابد.

     ۲- هرگاه کسی دچاراین گناهان شد اگربه یکی از این فیلتر شکن ها وصل شو د ان شاءالله به صراط مستقیم الهی  کشیده می شو د.

                       

نوشته شده توسط حمید فرجی در 11:25 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۱۶ دی۱۳۸۷

آزادي واقعي زنان در کشورهاي غربي ، ادعايي بيش نيست :

   

   آ زا د ي  و ا قعي ز نا ن د ر کشو ر ها ي  غر بي

           و تکر يم آ نا ن،ا د عا يي بيش نيست.

      رئیس علوم شرعي مجتمع شيخ "احمد کفتارو" سوريه"لينا الحمصي" در همايش "زن و مرد، مساوات يا تکامل" که پنجشنبه شب در کتابخانه ملي اسد دمشق برگزار شد، گفت:

          ۱- در کشورهايي مانند آمريکا، فرانسه و انگليس که به اصطلاح مهد آزادي هستند، زن همچنان توسط مرد مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد.

          ۲- و ي با انتقاد شديد از بي بندوباري جنسي که تحت عنوان آزادي فردي انجام مي شود آن را عامل انحطاط غرب دانست و از ملتهاي عربي و اسلامي به ويژه جوانان خواست در برابر اين روند کاملا هوشيار باشند. همين آزادي بي حد و مرز باعث کاهش ازدواج قانوني و افزايش روابط جنسي نامشروع شده که حاصل آن کودکاني است که پدر آنان معلوم نيست. 
          ۳- در کشورهاي اسلامي و عربي دستکم دستمزد زن و مرد در ادارات دولتي يکي است اما در آمريکا بر اساس برخي قوانين اجازه داده شده که حقوق زن کمتر از مرد باشد و اين همان آزادي و عدالتي است که غرب از آن دم مي زند و مي خواهد ما دنباله روي آنها باشيم. 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمید فرجی در 14:45 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۱۲ دی۱۳۸۷

گزارشی از همایش علامه ملا محسن فیض کاشانی:

 

         ۱- آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنگره بزرگداشت ملامحسن فیض کاشانی  گفتندملامحسن فیض کاشانی چهار نحله " فلسفی، وحیانی، سیر و سلوک و تصوف" را تجربه کرد و در پایان عمر گفت که نحله وحیانی اصالت دارد.

         ۲-در دوره صفوی ایران سراسر هویتی شیعی پیدا کرد.تداوم همین هویت بود که باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد، اگر این هویت در زمان صفویه شکل نمی گرفت، طلسم 2500 سال شاهنشاهی هم در ایران شکسته نمی شد .

       ۳-بعد از ائمه (ع) این روحانیت شیعه بوده که همیشه مهمترین رکن استمرار و ثبات و استقلال بوده است، چه در ایران، چه در لبنان و نجف و حله.اگر روحانیت دچار انزوا شود، مشکلات واقعی در کشور ایجاد می شود و خود روحانیت هم نباید تسلیم انزوا شود.

 

نوشته شده توسط حمید فرجی در 10:18 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۹ دی۱۳۸۷

خيمه د ل و بو ي محر م × یاحسین یا حسین(شمر در غزه جنایت میکند):

     

               فصــــــــل عزا آمد و دل غم گرفت

                                           خيمــــــــــه  د ل بو ي محر م  گر فت

                 آه اي مردم غفلت زده ي خواب آلود          

                                           سحر از كوچه خـــالي ز دعــا مي گذرد

                 روزهاتان همه شب باد كه خورشيد زمان       

                                          بر سر نيزه ، سر از جسم جدا مي گذرد

                ننگ پيمان شكني تا ابد ارزاني تان           

                                         كه فرات عطش از خون خـــدا مي گذرد

        ۱- روز عاشورا هیئت های مذهبی دسته به دسته سینه زنان و زنجیر زنان به عزای امام حسیـــن (ع) مــــی پردازند و خود را سیاه پوش می کننـــد .

      ۲- اما آیا این عزاداری های کافی است ؟ ما نیز باید در راه آن چیزی که امام حسیــن (ع) شهیـــد شدن گامـــــی برداریـــــم .

 غزه را ببین . کجا نشستی؟ چیکار میخوای بکنی ؟

      عربها غیرت دینی وحماسه سازی حسینی راهکارشمااست.

نوشته شده توسط حمید فرجی در 14:5 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۱ دی۱۳۸۷

عید غد یر تان مبا رک باد:

        

 ۱-عید غدیر روز ارائه الگو ی حکومت اسلامی توسط رسولخدا ص است.

۲-این روز روزشناخت و گرامیداشت ولایت فقیه و حکومت اسلامی است.

               

امام صادق (ع) : عید غدیر از عید فطر و قربان و روز جمعه و روز عرفه مهم تر است .

بحار النوار ج ۳۷ ص ۱۷۰

امام رضا (ع) : عید غدیر روز کامل شدن دین است روز عید اهل بیت محمد (ص) و روز قبولی اعنال است و کسی که این روز را عید بگیرد خداوند مالش را زیاد میکند .

عوامل العلوم ج ۱۵/۳ ص ۲۲۲

 

نوشته شده توسط حمید فرجی در 15:54 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۲۶ آبان۱۳۸۷

راه اصلاح نفس وغلبه بر شیطان :

      

 

   خدابا توست توبا خدا باش

 

 

          خدابا توست توبا خدا باش

 

 

                   خدابا توست توبا خدا باش

 

 

نوشته شده توسط حمید فرجی در 9:57 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۲۰ آبان۱۳۸۷

انتخاب حدادعادل به عنوان شخصيت‌فرهنگي جهان‌اسلام:

  
          غلامعلي حدادعادل به دليل انجام مطالعات و پژوهش‌هاي مفيد در عرصه اسلامي از سوي سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان شخصيت فرهنگي جهان اسلام انتخاب و معرفي شد.
         ۱-ا ين اولين بار است كه يك ايراني در ميان شخصيتهاي فرهنگي كشورهاي اسلامي به عنوان شخصيت فرهنگي برجسته جهان اسلام انتخاب مي‌شود.
به همين مناسبت ، سازمان كنفرانس اسلامي طي مراسمي در تركيه ضمن تجليل و قدرداني از حداد‌عادل جايزه مطالعات و پژوهش‌هاي اسلامي را به وي اعطا كرد.
        ۲- سازمان كنفرانس اسلامي هر پنج سال يكبار شخصيت‌هاي فرهنگي جهان اسلام را انتخاب و معرفي مي‌كند. 
         غلامعلي حداد عادل چندي پيش از سوي رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، براي يك دوره چهارساله به سمت رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي منصوب شد.
نوشته شده توسط حمید فرجی در 9:49 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۹ آبان۱۳۸۷

معرفی چند تا فیلتر شکن بی نظیر :

 

                                 

            خانمها و آقایون هدیه ای به همتون

    تا می تونین از این فیلتر شکن ها استفاده کنین .

 **ضمنااین فیلترشکنها دائمی ان و هیچ سروری قادربه قطع اونا نیس**

      1- نماز: فکر می کنم بهترین فیلتر شکن دنیا باشه که خود خدا هم  زیر این فیلتر شکن روامضا و مهر کرده ...باور نداری این آیه اش " ان الصلاه تنهی عن فحشا و المنکر عنکبوت/44"

      2- ماه مبارک رمضان: این سری از فیلتر شکن ها مدت زمان طولانی برای شما کاربرد دارد و حتی باعث می شود  ویرو س هایی که با گناه وارد  وجود خود کرده اید قتل عام کند .

      3- قرآن :  فقط برای فیلتر شکن بگو یم که نظیرش اصلا وجود ندارد. همه متخصصین فیلتر شکنی(پیامبران) جلوی این کلام الهی زانو می زنند ...برای اثر کردنش اول قدم خواندنش و بعد فهمیدن و پله آخر عمل کردن به آن است.

      4- محبت اهل بیت: متاسفانه این نسخه از فیلتر شکن ها همه جا پخش نشده و به گفته صاحبان این فیلتر شکن ها این نسخه برای کسانی است که واقعا به ما(اهلبیت ) اعتقاد داشته و پیرو ما باشند.

      5 - اذکار: این ذکر باید توسط متخصصان آن  تجو یز بشو د.

        اخطار جدی : در مورد این فیلتر شکن باید بگو یم نسخه های تقلبی زیادی وجود دارد مواظب باشید

***دلیل فیلتر شدن***

     ۱- وقتی انسانی گناه می کند به دلیل جهلش به ازای هر قدمی که از خدا دور می شود این فیلتر ها بر چشمانش  ،گوش هایش وقلبش  سیطره می یابد.

     ۲-هرگاه کسی دچار این گناهان شد اگر به یکی از این فیلتر شکن ها وصل شو د ان شاءالله به صراط مستقیم الهی  کشیده می شو د.

                                                               التماس دعا 

                        Image hosting by TinyPic 

نوشته شده توسط حمید فرجی در 7:53 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۵ آبان۱۳۸۷

تفسير موضوعی قرآن كريم در علوم پزشكی:

       

         ۱- «تفسير موضوعی قرآن كريم در علوم پزشكی»، به ‌قلم حجت‌الاسلام ‌و المسلمين «مهدی ابراهيمی» از سوی انتشارات «مركز تدوين منابع اسلامی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها» منتشر می‌شود.

         ۲- به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، اين كتاب در سه‌ بخش خلاصه می‌شود و به تفسيری از آيات قرآن كريم در مورد شناخت قرآن و مسائل پزشكی می‌پردازد.

      بخش اول كتاب:اطلاعات درباره علوم قرآنی و مشخصات قرآن 

      بخش دوم : مسائل معنوی در قرآن مانند: دعا، عبادت، خداشناسی و ...

      بخش آخر كتاب: مفاهيم علمی پزشكیدر قرآن مانند:بهداشت، خلقت انسان و تغذيه را مورد بحث قرار می‌دهد. 
          ۳-نویسنده میگوید:در اين كتاب سعی كردم شناسه‌ای درباره  مفاهيمی زندگی معنوی و خداشناسی قرآنی ارائه دهم. اين كتاب تفسير جامع و متناسب با سطح دانشجويی است كه بيشتر جنبه‌های عرفانی و اجتماعی هم‌چنين  به ساختاری كه قرآن از مسائل پزشكی ارائه می‌كند، اشاره كرده‌ام؛

          ۴- اين كتاب از سوی مركز تدوين منابع اسلامی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تا پايان سال جاری در 260 صفحه منتشر می‌شود. 

                        **************************

مدیر وبلاگ می گوید: امیدوارم که ازاین به بعد به زودی شاهد تفاسیر اختصاصی هم باشیم و مفسران جدید یا حاضر عزیزمان به این امر بسیار مهم واساسی وضروری وحیاتی اقدام نمایند مثل :

۱-تفسیر حقوقی قرآن 

۲- تفسبیر سیاسی قرآن

۳-تفسیر عرفانی قرآن

۴-تفسیر روانشناسی از قرآن

۵-تفسیر اخلاقی از قرآن

۶-تفسیر جرمشناختی ازقرآن 
 

نوشته شده توسط حمید فرجی در 13:46 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۲۸ مهر۱۳۸۷

اسامى مقدّس حضرت امام مهدى(عج) در كتب مذهبى اديان:

                            

قسمتى از اسامى مبارك امام عشق امام انس وجان رهبر محبوب قرون و اعصار دلارام یگانه دلهاحضرت امام مهدی (عج) را كه با الفاظ مختلفى در بسيارى از كتب مذهبى اهل اديان و ملل مختلف جهان آمده است، از نظر خوانندگان گرامى مى گذرانيم.
۱ـ «صاحب» در صحف ابراهيم(عليه السلام);

۲ـ «قائم» در زبور سيزدهم; 

۳ ـ «قيدمو» در تورات ;

۴ـ «ماشيع» (مهدى بزرگ) در تورات عبرانى; 

۵-ـ «مهميد آخر» در انجيل; 

۶- «سروش ايزد» در زمزم زرتشت; 

۷- «بهرام» در ابستاق زند و پازند; 

 ۸ ـ «بنده يزدان» هم در زند و پازند;

                                                           نوشته شده توسط : عباس نیازی

نوشته شده توسط حمید فرجی در 13:26 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۶ مهر۱۳۸۷

هرمنوتيك و قرآن کر یم:

 

     رز

 بحث هرمنوتيك‎، يك بحث كاملاً تخصصي و در يك حوزه‎ي بسيار خاص از مباحث فلسفي و تفسير متون است كه متأسفانه اين بحث از ابتداي طرحش در كشور ما، در مجلات غير تخصصي و در قالب‎هاي غير تخصصي مطرح شد و اطلاعات ناقص و احياناً اشتباه درباره‌ي اين بحث، آن‌هم در جايگاه‎هاي نامناسب عرضه شد و در نتيجه، اين دانش در كشور ما، نه از پيشينه‎ي استواري برخوردار است و نه در جايگاه خودش طرح شده است و در همان جايگاه رشد كرده است. به هر حال، اين بحث به ساحت مباحث عمومي‎ و فرهنگي عامه كشيده شده است و ما هم ناگزيريم به اين بحث بپردازيم.

هرچند كه من از عرضه‎ي اين بحث در جايگاه‎هاي غير تخصصي به شدت ابا دارم؛ اما براي شناخت و فهم بحث‎هاي هرمنوتيك، دست‌كم به اندازه‌اي كه بتوانيم تصوري نسبتاً درست از بحث‎هاي هرمنوتيك به شكل كلي داشته باشيم، ناچاريم مروري بر تاريخچه‎ي بحث‎هاي هرمنوتيكي بكنيم، هرچند آنچه را كه در ساحت فرهنگي ما مطرح شده است، بخشي از اين بحث‎هاست. و اين مباحث بيش‌تر به يك نحله و مكتب خاص در هرمنوتيك ناظر است، كه در ادامه‎ي سخن به آن خواهيم پرداخت.

همان‌طور كه اشاره شد، شلاير ماخر، بنيانگذار هرمنوتيك مطرح شده است. البته بايد توجه داشت كه شلاير ماخر يك مطلع مسيحي و به اصطلاح، يك متكلم مسيحي است كه آراء هرمنوتيكي او در زمان حياتش، جالب توجه قرار نگرفت. بحث‎هاي شلاير ماخر در باب هرمنوتيك، پس از مرگ او به دستِ شخصيت ديگري، كه در تاريخ هرمنوتيك او نيز نقش بسزايي دارد؛ يعني "ديلتاي"، به جهانِ علم عرضه شد و شلاير ماخر در زمان خودش، مُبدِع هرمنوتيك مطرح نشد. در واقع آنچه شلاير ماخر براي گشودن باب اين دانش، در هرمنوتيك خودش مطرح كرد، جست‌وجويي از قواعد عمومي ‎تفسير متن بود. در فضاي فكري شلاير ماخر كه دوراني است، انديشه‎ي كانت در آلمان به شدت رواج دارد و كانت به قواعد عمومي ‎انديشه در آثار خودش پرداخته است، شلاير ماخر تحتِ تأثير اين نوع نگرش كانتي، به دنبال قواعد عمومي‎تفسير برآمد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمید فرجی در 13:8 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۶ مهر۱۳۸۷

پاسخ آیت الله العظمی جعفر سبحانی به اظهارات اخیرقرضاوی:

         

                                                   

 اخیراً جناب آقای دکتر یوسف القرضاوی، مصاحبه‌ای با روزنامه مصری الیوم و سپس بیانیه‌ای در تاکید بر مواضع خود داشته‌اند که چون اشکالات و ابهاماتی در برداشت، با این نامه، نظر شریف ایشان را به آن نکات جلب مِی‌‌کنیم:

      حضور انور جناب آقای دکتر شیخ یوسف القرضاوی - دامت برکاته

 با اهدای سلام

موفقیت روز افزون وجود مبارک را در تقریب مسلمانان و حفظ وحدت کلمه و نشر فرهنگ صحیح اسلامی در میان امت اسلامی را، از خداند متعال خواستاریم.

بیانیه جنابعالی مورخ 13 رمضان 1429 برابر با 13 سپتامبر 2008 در پاسخ به خبرگزاری مهر و آقایان فضل‌الله و تسخیری، ملاحظه شد.

بیانیه مزبور نکات برجسته قابل تقدیری دارد، زیرا به طور استدلالی شیعه را از اعتقاد به تحریف قرآن مبرا دانسته‌اید.

دفاع جنابعالی از به کارگیری انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای توسط ایران نیز مایه تقدیر و تشکر است، علمای بزرگ اسلام پیوسته باید با دید وسیع و فکر باز بر مسائل بنگرند و اختلافات طایفه‌ای مانع آنان از رؤیت حقایق نشود و با شجاعت سخن حق را بر زبان آورند و جنابعالی نیز همین کار را انجام داده‌اید.

در این که جنابعالی مرد تقریب هستید و پیوسته در حفظ وحدت کلمه، مقالات و سخنرانی‌هایی داشته‌اید، سخنی نیست و همگان از موضع شما در این مساله به خوبی آگاهند و انتظار از شما جز این نیست که از استاد بزرگ مرحوم شلتوت، پیروی کنید و رشته تقریب را محکمتر نمایید. اختلاف در میان مسلمانان، پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) وجود داشته و تاکنون ادامه دارد، و چنین اختلافی در ظرف یک روز و یک هفته و یک سال، برطرف نمی‌شود. آنچه که حکمت و درایت از بزرگان می‌طلبد، این است که بر مواضع مشترک پای بفشارند و مسائل اختلافی را نادیده گرفته و یا فقط در همایش‌های علمی و دور از جنجالهای سیاسی مطرح کنند و تا می‌توانند دایره اختلاف را کم کنند.

ولی با تقدیر و تشکر از شما، نظر جنابعالی را به نکات زیر جلب می‌کنم:

    

نوشته شده توسط حمید فرجی در 13:1 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۶ مهر۱۳۸۷

راههای کنترل نفس ومبارزه با استمنا:

                         

          بعضی جوانها در خصوص روش کنترل خوددر مورد موضوع  استمناء  سئوال پرسیده بودند در ذيل دستورالعملهاى نوشته شده در یک وبلاگ وبلاگ خدا انسان وخودسازی ارائه مى‏گردد.

         ۱- آنچه باعث نجات و رسيدن به سعادت است همانا عزم راسخ و جديت و پشتكار دقيق و كامل شما است كه ميتواند كارساز واقع شده و شما را به مقصود برساند و الا به صرف بيان دستورالعمل و ارائه خدمات مشاوره‏اى مشكلى حل نشده و نخواهد شد. البته بى‏ترديد قبل از تمام اسباب طبيعى حضرت حق ياور شما خواهد بود 

         ۲- با استعانت از خداوند منان و عزم راسخ به استقبال از دستورالعمل‏ها ‏برويد:

      1- سعى كنيد هميشه پيش از خواب مثانه خود را تخليه كنيد و شب‏هاى به خصوص غذايى سبك ميل كنيد.
      2- هرگز شكم خود را بيش از حد معمول پر نكنيد بلكه تا چند لقمه ديگر كه جاى داريد دست بكشيد.
      3- از پوشيدن لباس‏هاى تنگ و چسبان (به خصوص لباس زير اين‏چنينى) اجتناب ورزيد.
      4 - هرگز فكر گناه را به ذهن خود راه ندهيد و از تصور و تخيل امور جنسى و شهوانى سخت پرهيز كنيد.
     5- از خواندن، شنيدن، نگاه كردن به امور و تصاوير شهوت‏آفرين دورى كنيد.
     6- از خوردن مواد غذايى محرك مانند: خرما، پياز، فلفل، تخم‏مرغ و غذاهاى چرب اجتناب و يا به حداقل اكتفا نماييد.  
     7- از نگاه كردن و دست‏ورزى به اندام جنسى خود پرهيز كنيد.
     8- هرگز به رو نخوابيد.
     9- هيچ‏گاه تنها در يك مكان نباشيد تا فرصت و زمينه گناه از بين برود.
    10- براى تخليه انرژى زايد بدن به طور منظم و زياد ورزش كنيد.
    11- هيچ‏گاه بيكار نباشيد و هميشه براى مشغول ساختن خود به فعاليتى مطلوب و مثبت برنامه داشته باشيد.
    12- روزه مستحبى بگيريد و اگر قادر نيستيد، روزه تربيتى بگيريد يعنى به كمترين مقدار غذا و كم‏حجم‏ترين نوع غذاها اكتفا كنيد و وعده غذايى خود را كم كنيد.
    13- هرگز به نامحرم نگاه نكنيد، حتى اگر به ارتباط كلامى با آنها مجبور باشيد.
    14- با جنس مخالف رفتار متكبرانه داشته باشيد، هرگز با روى باز و نرمى با آنها برخورد نكنيد.
    15- هرگاه افكار جنسى به ذهن شما وارد شد خود را تنبيه كنيد. مثلاً با بستن يك كش به مچ دست خود و كشيدن و رها كردن آن به خود هشدار دهيد.
    16- به بدى گناه و عواقب آن بيانديشيد و تا زمانى كه به گناه آلوده نشده‏ايد بيشتر در فكر زيان‏هاى خطرات، آبروريزى و عقاب آن باشيد.
    17- هرگز از رحمت خدا مأيوس نباشيد.
    18- به محض لغزش فوراً توبه كنيدو سعى كنيد كه ديگر تكرار نشود.
    19- قرآن زياد بخوانيد و در معانى آيات آن تفكر كنيد.
    20- در مجالس مذهبى، دعا و توسل و موعظه زياد شركت كنيد.
    21- از كتبى كه جنبه موعظه و بيدارگرى قلبى دارد بهره بگيريد و مقيد باشيد در روز چند ساعت به مطالعه اين‏گونه كتب بپردازيد. براى مثال مجموعه كتاب‏هاى شهيد دستغيب توصيه مى‏شود به خصوص كتاب گناهان كبيره، قلب قرآن، ايمان، قلب سليم و معاد و.

    22- اوقات فراغت خود را با مطالعه، ورزش، زيارت، عبادت و عيادت از نزديكان و. پر كنيد.
    23  - به معاد و قيامت فكر كنيد.
    24- ذكر لاحول ولا قوة الا باللَّه را زياد برزبان جارى سازيد.
    25- عبادت‏هاى خود مانند نماز و روزه و. را صحيح و دقيق و در اول وقت انجام دهيد و در انجام هر چه كامل‏تر و بهتر نماز خود بكوشيد و در اين مورد از كتاب آداب‏الصلوة امام خمينى بهره بگيريد.
    26- از محيطهاى آلوده، سخت دورى كنيد و بيشتر وقت خود را در كتابخانه بگذرانيد و بى‏علت در خيابان‏هاى آلوده نباشيد. 
          ۳- برادر عزيزم مجدداً تكرار ميكنيم كه سعى در پايبندى به دستورالعملها است كه مفيد خواهد بود، لذا تلاش كنيد كه كاملاً دقيق و صحيح به آنها عمل كنيد. اما بايد خاطرنشان سازيم كه عوارض استمناء خيلى زياد است و آنچه شما در لابلاى نامه خود اشاره كرده و برشمرده‏ايد از عوارض زشت و منفى اين عمل پليد است.

         مثلاً عدم تمركز حواس، پرخاشگرى، عصبانيت زود و سريع، تار شدن چشمان، كاهش دقت، لرزش دست‏ها و. جملگى از عواقب زشت اين عمل است كه در صورت استمرار حتى افكار و روحيات شما را نيز تهديد مى‏كند ولى با پاك ساختن رفتار خود از آن عمل زشت اين عوارض منفى نيز از بين رفته و فردى پاك و وارسته خواهيد شد و از زندگى خود لذت مى‏بريد، بنابراين به منظور فرار از پيامدهاى منفى اين عمل زشت لازم است هر چه سريع‏تر و كامل‏تر به دستورالعمل‏هاى فوق‏الذكر عمل كنيد و ديگر هرگز به سراغ آن عمل نرويد.

                                                   به نقل از وبلاگ :خدا انسان وخودسازی

نوشته شده توسط حمید فرجی در 13:0 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۷ مهر۱۳۸۷

×××آشنا یی با علو م غر یبه ( (علو م مخفی پنجگانه ))×××:

                   

        علو م غر یبه یا علوم خفیه : یکی از دو شاخهٔ "علوم" در تقسیمات باستانی است.شاخهٔ دیگر، یعنی علوم جَلیّه، به طب و منطق و هندسه و غیره مربوط است قوانین مشخصی داشت و در کتاب‌ها نوشته و در مکاتب تدریس می‌شد، ولی علوم خفیه ـ که علوم غریبه نیز نامیده می‌شوند ـ به نیروهای مافوق طبیعت می‌پردازد و اسرار آن در نزد عالمانش پنهان می‌ماند.
       پنج علم غريبه وجود دارد كه از عامّه مردم مخفي و پنهان است و آن را خمسه مُحتحبه می نامند. و آن پنج علم عبارتند از: كيميا، ليميا، هيميا، سيميا، ريميا و (كلمه سر) رمز آن علوم است. هر حرفي اشاره به علمي است.علوم و فنونی مثل طالع‌بینی، جفر (عددشناسی) و رمل در رابطه با این علوم شکل گرفتند و استفاده می‌شوند.


               1-   علم صناعت(علم کیمیا): علمي است كه بوسيله آن مي‏توان قواي اجرام معدني بعضي را به بعض ديگر تبديل كرد.  مثلاً بوسيله اين علم مي‏تو ان طلا و نقره را از فلزات جدا كرد.
از این رو مردم در قدیم در آرزوی تبدیل مس به طلا بودند و به کیمیا گری علاقه فراوانی داشتند .
               2- علم هیمیا(تسخیرات): 
علمي است كه بوسيله آن روح در بدن ديگري انتقال می یابد .همچنین می توان گفت علمی است كه از كیفیّت تاءثیر قدرت اراده و روح به وسیله ارتباط آن با ارواح قوی و بزرگ ، مانند ارتباط با فرشتگانی كه موكِّل ستارگانند، گفتگو دارد. ( كيفيّت تمزيج قواي فاعله عاليه با مفعوله سافله تا فعل غريب از آن حادث گردد. )

               3 - 
علم هیمیا (تسخیرات):علمي است كه بوسيله آن سيارات هفتگانه را مي‏شناسند و در اثر آن شناخت بوسيله ستاره‏هاي هفتگانه در زمين تصرف مي‏كنند و كارهاي عجيب و غريب در روي زمين انجام مي‏دهند. و بعضی بر این عقیده اند که علمی است كه از تركیب قوای عالم بالا با عناصر عالم پایین برای دست یابی به تأثیرات عجیب بحث می كند كه مبتنی است بر وجود ارتباط میان ستارگان و نحوه قرار گرفتن آنها در آسمان با حوادث مادی و طبیعی ، و این كه اگر شكل خاصی از آن را كه مناسب با حادثه ای مانند مرگ یا حیات كسی است ، با صورت مادی مناسب آن تركیب كنند، مراد حاصل می شود .
این علم همان فَنّ تسخیر است ؛ چون به وسیله آن ارواح قوی یا جنیان را تسخیر كرده و از آنان كمك می گیرد .

               4 -
علم سیمیا(قدرت خارق العاده):علمي است كه انسان بوسيله يادگيري آن ، قدرتی عجیب براي انجام كارهاي خارق العاده پيدا مي‏كند. همچنین این علم از آمیختن قوایِ ارادی با قوای مادی خاص برای دست یابی به تصرّفات خاصّی در امور طبیعی ، مانند تصرّف و خیال كه آن را جادوی چشم می گویند، بحث می كند. این علم و فن ، از بارزترین مصداق های جادوگری است .نمونهٔ بارز سیمیاگران در طول تاریخ جادوگران اجیر‌شده توسط فرعون بودند كه در مقابل موسی (ع) قرار گرفتند .

               5 - 
علم ریمیا (شعبده بازی):علم شعبده یا شعبده بازی است . یکی دیکر از اعجاب این علم این است که دارندگان این علم به وسیله این علم مي‏توانند در يك لحظه به هر کجا که بخواهند بروند .( عبارت است از معرفت قواي جواهر ارضيّه و مزاج آنها در يكديگر تا از آنها قوّتي حاصل شود كه از آن قوّة فعل غريب صدور يابد . )

نوشته شده توسط حمید فرجی در 16:14 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۲۴ شهریور۱۳۸۷

ماه رمضان خداوند قطعه‌ای از بهشت الهی:

کلامی ازمقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای :

 

     ۱- ماه رمضان در هر سال،قطعه‌ای از بهشت ا ست

که خدا در  جهنم سوزان دنیا ی مادی ما را وارد آن می‌کند

 و  به ما فر صت می‌ د هدکه خــودمان را بر سراین سفره

ا لهی در ا ین ما ه ،و ا رد بهشت کنــیم .

      ۲- بعضی همـان سی روز را واردبهـشت می‌ شوند.

بعضی به برکت آن سی روز ، همـــــــه سا ل را و بعضی

همه عمر را .

       بعضی هم ا ز کنار آ ن ، غا فـــــل عبـــــــور می‌کنند

که ما یه تأ سف و خسران است.

                          

      + سخنی از علامه محمدتقی مصباح یزدی:

        ۱-  حكمت اصلى روزه اين است كه ما تقوا پيدا كنيم

و تقوا يعنى اين‌كه آدمی مراقب خود باشد  ؛ چشــمش ،

 گوشش ، زبانش  ، دستش و پا يش را کنتــرل کند تا هر

چيزي را نبيند ، هر صــدا يی را نشنود ،  هر کــــلا می را

 نگويد ، به هر چيـــزی دست نزند و به هـــر جــايی نرد؛

و بلكه بالاتر، کاری کند که هر چيزي در دلش جای نگير د.

         ۲- پس ، در  يك  كلام  ماه رمضان، ماه كنترل اعضا،

جوارح، حواس و افكار است .  ما بايد خود را  آ ماده كنيم

تا همانطوركه چندساعتى شكم ازخوردنيها و آشاميدنیها

،و زبان هم از بعضى از گفتني‏ها منع مي‏شود،خيالات و

افكارى هم  كه به ذهن ما خطــــور می‌کند،کنترل شود؛

                 و اين كار شدنى است.

نوشته شده توسط حمید فرجی در 14:52 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۱۱ شهریور۱۳۸۷

پیامک های مناسب با ماه مبارک رمضان:

             فرارسیدن ماه پا کیها ماه عشقبا زی و رازو نیاز

                      با خداوند بنده نواز برهمه شما مبارک باد      

           

         

                                                                                                                                                1          ۱- استشمام عطر خوشبوي رمضان از پنجره ملکوتي شعبان گواراي وجود پاکتان.

  2- خبر آوردند که پيامبر، همه انسانها را به يک مهماني بزرگ دعوت نموده است تا در پايان آن به مهمانان نمونه جايزه دهد.
  3- آنگاه که دوست داري همواره کسي به يادت باشد به ياد من باش که من هميشه به ياد توام.
      از طرف بهترين دوست تو: خدا (سوره بقره آيه 152) “حلول رمضان مبارک”
  4- شهر الرمضان الذي انزل فيه القرآن (ماه مبارک رمضان دوري از گناه، ما انس با قرآن، ماه ضيافت الله بر شما و خانواده محترمتان گرامي باد. “طاعت و عبادت شما قبول درگاه حق”
  5- کاش که همسايه ما مي شدي، مايه آرامش ما مي شدي- هر که به ديدار تو نايل شود،يک شبه حلال مسائل شود. “يا مهدي ادرکني”
  6- در ميکده گشودند، خدايا مپسند، که درين بزم و طرب ما، سوي تقوا نرويم.
  7- سزاوارترين مردم به احترام کساني هستند که به تاديب خود مي کوشند.
  8- مي گويند هر وقت آب مي نوشي بگو يا حسين(ع)، اين روزها که آب مي بيني و نمي نوشي آرام بگوي يا اباالفضل(ع.)
  9- نهج البلاغه: آرام باش، توکل کن، تفکر کن، سپس آستينها را بالا بزن، آنگاه دستان خداوند را مي بيني که زودتر از تو دست به کار شده است.
  10- کاش در اين رمضان لايق ديدار شوم، سحري با نظر لطف تو بيدار شوم- کاش منت بگذاري به سرم مهدي جان، تا که همسفره تو لحظه ديدار شوم.
  11- به خدا نگو مشکل بزرگي دارم بلکه به مشکل بگو خداي بزرگي دارم.
  12- در حريم کبريايي به کريم اهل بيت(ع) توسل بجوييد. انشاءالله حاجت رواست.
  13- ميلاد کريم سبزپوش آل فاطمه، محرم مادر، تنهاترين سردار لشکر حيدر و غريب شهر پيامبر تهنيت باد.
  14- من اسير کرم گل پسر فاطمه ام، حسني ام بنويسي به روي کفنم.(ميلاد کريم اهل بيت، غريب مدينه حضرت امام حسن مجتبي(ع) مبارک باد.)
  15- روزه داران به رهش جان ودل ايثار کنيد، امشب از جام تولاي وي افطار کنيد.(ميلاد کريم اهل بيت مبارک)
  16- مهماني حق چه باصفا شد، ميلاد امام مجتبي شد.(اين عيد بر عاشقان مبارک)
  17- امام حسن(ع) فرمودند: بهترين نيکويي، اخلاق نيکو است.
  18- تا خدا هست و خدايي مي کند، مجتبي مشکل گشايي مي کند.
  19- بنگر به مرتضي که در اين ماه روزه را، با بوسه از لب پسر افطار مي کند.
  20- در امشب که سالگرد 1054 مين سال تاسيس مسجد جمکران است، کنار حرم آن حضرت دعا گويم.
  شبهاي احياء يادت نره ما رو دعا کني.
  21- تشنه ام اين رمضان تشنه تر از هر رمضاني، شب قدر آمده تا قدر دل خويش بداني- ليله القدر عزيزي است بيا دل بتکانيم، سهم ما چيست از اين روز همين خانه تکاني.
  22- غم به دلم نشسته، بابا داره پر مي گيره.
  23- خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و يک اتفاق ويژه مي افتد و آن اينکه امشب دست ملکوت به طرف زمين کشيده مي شود.
  24- تقديري سراسر خير، برکت، خرسندي، سلامت، خوشبختي و سعادت دنيا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.
  25- به فرق نازنينش کي اثر مي کرد شمشير، يقينا ابن ملجم وقت ضربت يا علي گفت. (با تسليت ايام شهادت مولاي متقيان در مناجات شبانه شبهاي قدر را التماس دعا دارم.)
  26- وقتي به دنيا ميآيي در گوشت اذان مي خوانند، وقتي مي ميري بر بدنت نماز مي خوانند، به راستي چه کوتاه است عمر. (به فاصله اذان تا نماز)
  27- شب قدر سرنوشت يکسال ما تعيين مي شود. اين شبها را از دست ندهيم. براي تعجل فرج دعا کنيم.
  28- شنيدم عاشقي مستانه مي گفت، اگر آتش به زير پوست داري نسوزي گر علي را دوست داري.
  29- چشم ما و عنايت حيدر، دست ما و کرامت حيدر. يا علي(ع)
  30- فرشته ها براي آزادي انسانها از دستان شيطان و بخشش معاصي وبردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر نداي بنده هاي خدا هستند. اللهم لبيک. مرا دعا کنيد.
  31- دعا بدون علي قابل اجابت نيست، که مهر اصل اجابت به هر دعاست علي- بزن تو دست توسل به دامن مولا، که درد جامعه را بهترين دواست علي(ع.)
  32- خورشيد چراغکي ز رخساره علي ست، مه نقطه کوچکي ز پرگار علي ست- هرکس که فرستد به محمد(ص) صلوات، همسايه ديوار به ديوار علي ست.
  33- تاراج دل به تيغ دو ابروي دلبر است، مستي قلب عاشقم از جام کوثر است.
  بر سر در بهشت خدا حک شده چنين، بختش بلند هر که گرفتار حيدر است.
  34- يادمان باشد از امروز جفايي نکنيم، يا که در خويش شکستيم صدايي نکنيم
  يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق به هر بي سروپايي نکنيم
  مهرباني صفت بارز عشاق خداست، يادمان باشد از اين کار ابايي نکنيم.
  35- شب قدر است و من قدري ندارم، چه سازم توشه قبري ندارم
  مبادا ليله القدرت سرآيد، گنه بر نالم ام افزون تر آيد
  مبادا ماه تو پايان پذيرد، ولي اين بنده ات سامان نگيرد.
  36- دل را ز شرار عشق سوزاند علي(ع)، يک عمر غريب شهر خود ماند علي(ع)
  وقتي که شکافت فرق او در محراب، گفتند مگر نماز مي خواند علي(ع)
  37- از ذکر علي مدد گرفتيم، آن چيز که مي شود گرفتيم
  از بوته آزمايش عشق، از نمره بيست صد گرفتيم.
  38- خداوند فراموشي را آفريد، تا غير او را فراموش کنيم.
  39- پرده از اسرار عالم باز شد، يا علي گفتيم و عشق آغاز شد
  40- خدايا قدر ما را به قدر مولا علي نزديک فرما.
  41- اي آنکه تويي ز سوز جانم آگاه
  به درگهت آورده ام از غصه پناه
  رسم است که تفحه اي بر دوست دهند
  اين تحفه ماست کوله باري ز گناه
  42- 5 صلوات را نثار حضرت علي(ع) کن و اين sms را به 5 نفر ارسال کن تا در ثواب 61 ميليون صلوات شريک شوي.

                                                                                   منبع : روزنامه رسالت
             
نوشته شده توسط حمید فرجی در 23:31 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۳ شهریور۱۳۸۷

دانشنامه جامع حضرت امام مهدی عج (حاوی اطلاعات جامع درباره ایشان):

    

  

 

       

*موعود و منجی گرائی در ادیان و مکاتب ابراهیمی و غیر ابراهیمی (24)

 • دکترین مهدویت و مبانی کلامی مهدویت (21)
 • امام زمان مهدی موعود علیه السلام در آئینه قران و حدیث (47)
 • زندگی نامه امام زمان مهدی موعود علیه السلام (39)
 • شباهت های امام زمان مهدی موعود علیه السلام با انبياء و چهارده معصوم (4)
 • امام زمان مهدی موعود علیه السلام و امام حسین علیه السلام (7)
 • عصر غیبت صغرا و غیبت کبرا امام زمان علیه السلام (83)
 • حاکمیت دینی و ولایت فقیه در زمان غیبت امام زمان علیه السلام (5)
 • آسیب شناسی مهدویت (20)
 • صفات و ویژگی های یاران منتظر و آداب انتظار ظهور امام زمان علیه السلام (78)
 • آداب منتظران ظهور حضرت ولى عصر، عجل الله تعالى فرجه الشریف (10)
 • علائم ظهور (33)
 • دکترین مهدویت و حکومت جهانی مهدوی (3)
 • مهدویت و جهان غرب (40)
 • وضعیت جهان در آستانه ظهور و پس از ظهور (3)
 • عصر ظهور امام زمان علیه السلام (109)
 • رجعت در قران و روایات و آراء دانشمندان شیعه و اهل سنت (14)
 • آخرالزمان (9)
 • شبهه شناسی مهدویت (22)
 • حضرت مهدی علیه السلام، پرسش و پاسخ (98)
 • اماکن منتسب به امام زمان مهدی موعود علیه السلام (27)
 • امام زمان مهدی موعود علیه السلام در ادعیه و زیارات (38)
 • امام زمان علیه السلام از دیدگاه دیگران (70)
 • حضرت مهدی علیه السلام در ادبیات، شعر و هنر (234)
 • حضرت مهدی علیه السلام، کتاب و کتاب شناسی (پایان نامه و مقاله) (77)
 • حضرت مهدي (عج) رسانه و اينترنت (14)
 •  به نقل از سایت حوزه
 • نوشته شده توسط حمید فرجی در 8:0 |  لینک ثابت   • 

  یکشنبه ۲۷ مرداد۱۳۸۷

  شناخت جامــع و جــمع و جور از حضرت امام مهدى(عج):

   

        

   

        ۱- شناسنامه امام مهدی  دلارام یگانه دلها:نام: محمّد. پدر: امام حسن عسكرى(ع). مادر: نرجس( [4] ).

  القاب: حجت، خاتم، صاحب الزّمان، قائم، منتظَر، و از همه مشهورتر مهدى.

  شكل: چون ستاره درخشان نورانى، و داراى خالى سياه بر گونه راست.

  زاد روز: شب نيمه شعبان 255، هنگام طلوع فجر. زادگاه: شهر سامراء.

         

        ۲-دوران غیبت آن امام خاتم:

                الف)غيبت صغرى: از سنّ پنج سالگى به مدّت 69 سال.

              نمايندگان: چهار نفر از شخصيّتهاى شيعه به نامهاى:

  1 ــ ابو عمرو، عثمان بن سعيد بن عمرو عمرى اسدى، وكيل و نماينده پيشين امام هادى و امام عسكرى عليهما السّلام. 2 ــ فرزند او، ابو جعفر، محمد بن عثمان بن سعيد، در گذشته304. 3 ــ أبوالقاسم، حسين بن روح بن ابىبحر نوبختى، در گذشته326. 4 ــ ابوالحسن على بن محمد سمرى، در گذشته329.

  محل اقامت نامبردگان بغداد، و كليّه امور شيعيان و خواستهها و نامههاى آنان به وسيله اين چهار نفر انجام و ردّ و بدل مىشد; و آرامگاه آنان نيز در بغداد مشهور است.

           ب)غيبت كبرى: با در گذشت چهارمين نماينده و سفير آن حضرت از سال 329 آغاز گرديد; و تا به هنگام فرمان الهى مبنى بر اجازه ظهور و قيام آن بزرگوار، همچنان ادامه خواهد داشت.

        ۳-قرائن ظهورآقاو وظـيفه مردم :

             الف) در دوران غيبت كبرى: كسيكه فقيه خويشتن دار، مخالف هواى نفس، و فرمانبر امر خداوند باشد، او نماينده امام زمان است; و بر ديگران لازم است از او پيروى كنند; زيرا اينگونه افراد از طرف امام بر مردم حجّتاند، و امام از طرف خداوند بر آنان حجت باشد( [5] ).

             ب)در هنگام ظهور کبری:  درایام ظهور حضرت ولی عصر ومنجی بین المللی ومصلح وعدالتخواه  جهانی چنین قرائنی نشانه ایشان است:

            ۱-دلباخته حضرت شدن مردم: آنگاه كه منادى حقّ از جانب آسمان ندا دهد: حقّ با آل محمّد است. نام مهدى بر سر زبانها افتد; مردم دلباخته او شوند; و از كسى جز او سخن نگويند.

           ۲-محل ظهور وبیعت: محل ظهور مكّه معظّمه. محل بيعت (تعهّد مردم در پيروى ازامام):مسجدالحرام، ميان ركن و مقام.

          ۳-نشانیهای حضرت: فرشته اى از بالاى سر شان فرياد می زند: اين مهدى است، او را پيروى كنيد. يادگار أنبياء: انگشتر سليمان در انگشت او، عصاى موسى در دستش، و بطور خلاصه آنچه خوبان همه دارند او تنها دارد.

          ۴-ياران امام عشق: سيصد و سيزده نفر (به عدد اصحاب بدر)، افرادى باشند كه هسته مركزى زمامدارى او را تشكيل دهند; و در حقيقت كارگردانان اصلى قيام مهدى(ع)، و كارگزاران درجه اوّل انقلاب جهانى اسلام خواهند بود كه از اطراف جهان به دور حضرتش گرد آيند.

          ۵-چگونگى پيروزى بر دشمنان: همانند پيروزى جدّ عالى مقامش پيامبر اكـرم(ص) بر كافران و مشركـان، خداوند او را با گـروههاى منظّم هزار نفرى از فرشتگان( [6] ) يا سه هزار نفرى كه از آسمان فرود آمدند( [7] ) يا پنج هزار نفرى كه داراى نشان مخصوص بودند( [8] ) مدد داد;  و نيز در جبهه هاى جنگ ياريش كند، آنچنان كه مؤمنان را در حال شكست در بدر( [9] ) و ديگر جبهه هاى فراوان و روز تاريخى حنين( [10] ) يارى و پيروز فرمود و در جنگ احزاب، رعب و وحشت در دل كفار و مشركان فرو ريخت( [11] ).

         ۴- روش حكومتى آن دلارام دلها: بر اساس قرآن و سيره پيامبر(ص) و امام اميرمؤمنان(ع).

                  الف)شعاع و دامنه حكومت: سراسر جهان را فرا گيرد; و زمين را از عدل و داد پر كند در حالى كه از جور و ستم پر شده باشد.

                  ب)مركز حكومت: مسجد كوفه، مركز خلافت و حكومت جدّ بزرگوارش على(ع).

                  ج) مدت زمامدارى: روايات كه اكثراً مربوط به اهل تسنّن استـ در اين باره باختلاف سخن گفته، امّا به عقيده شيعه خدا آگاه است.

                 د)وزير و معاون: عيسى(ع) از آسمان فرود آيد و به عنوان وزير با حضرتش همكارى نمايد.

                 ه)بركات حكومت و رهبرى او: درهاى خير و بركت از آسمان به روى مردم گشوده شود; عمرها به درازا كشد; مردم همه در رفاه و بىنيازى بسر برند; شهرها همه بر اثر آبادانى و سرسبزى به هم پيوسته گردند، آنچنان كه مسافران را به برداشتن توشه نيازى نخواهد بود; و اگر زنى يا زنانى تنها از مشرق به مغرب روند كسى را با آنها كارى نباشد.

  نوشته شده توسط حمید فرجی در 12:15 |  لینک ثابت   • 

  یکشنبه ۲۷ مرداد۱۳۸۷

  شناخت علائم ظهور و عوامل زمينه ساز ظهور حضرت آقا امام زمان:

   

     

  علائم ظهور

  1 حوادث طبيعى
  2 دجال
  3 سفيانى
  4 پرچم هاى سياه در يارى امام زمان (عليه السلام)
  5 جنگهاى خونين
  6 خروج حسنى
  7 خروج ياءجوج و ماءجوج
  8 خروج يمانى
  9 در آمدن پرچم هاى سياه از خراسان
  10 شهادت نفس زكيّه
  11 غريو آسمانى
  12 فتح ارمينيا
  13 فراگير شدن جهان از ظلم و جور
  14 قتل نفس زكيّه
  15 كشف هيكل
  16 مسجد شدن قبرستان ها
  17 وقوع جنگ هاى بزرگ

  عوامل زمينه ساز ظهور

  1 استقامت و پايدارى و شجاعت
  2 ايمان و توكل به خدا
  3 تعاون و همكارى
  4 جاذبه قرآن و حقانيت اسلام
  5 زهد و رعايت اخلاق و حقوق
  6 علم و انديشه و به كار انداختن آن

  به نقل از سایت مرکزجهانی حضرت ولی عصر عج - www.imamalmahdi.com   

  نوشته شده توسط حمید فرجی در 12:12 |  لینک ثابت   •